2021-01-21-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 21. csütörtök
Szent Ágnes, szűz és vértanú emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 3,7-12

Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe.
Jézus meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse.
Még a tisztátalan lelkek is, amint meglátták Jézust, leborultak előtte, és így kiáltoztak:
„Te vagy az Isten Fia!”
Ő azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne híreszteljék, kicsoda ő.

Elmélkedés

„Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,12)

A mai evangélium egy összefoglaló részt tartalmaz, amelynek fontos üzenete: Jézus vonzza az embereket, „nagy sokaság” akar találkozni Jézussal. Márk evangélista ezt több módon érzékelteti. Egyrészt jelzi, hogy a környező nagy távolabbi vidékekről (Galilea, Júdea) és településekből (Jeruzsálem, Idumea, Tírusz és Szidon) nagy tömegek indulnak Jézushoz, másrészt hogy a környezetében levő emberek tolonganak körülötte, és érinteni akarják. Még a tisztátalan lelkek is leborulnak előtte és elismerik: „Te vagy az Isten Fia!” (Mk 3,12). Az is valószínű, hogy a bárka is azért van készenlétben, hogy a nagy tömeg miatt a bárkából is taníthasson a parton levőknek (Dóka Zoltán: Márk evangéliuma).

A történetet hallva felmerülhet bennünk a kérdés: Világunkban mire lenne szükség ahhoz, hogy az emberek újra elinduljanak Jézus felé? Az Evangéliumból megkapjuk a választ: Jézusból szeretet sugárzik, amely vonzza az embereket. Ezt érzik meg a jelenlevők, erről hallanak a távolabbi vidékeken élő emberek. Még a tisztátalan lelkek sem tudnak távolság-tartók lenni vele. Ők, akik a láthatatlan világban „kellően tájékozottak”, tudják, hogy itt most nekik is le kell borulniuk a végtelen isteni hatalom előtt, hiszen tudják, ki Jézus.

Az Egyház története azt mutatja, hogy ha valaki részesül Isten szeretetéből, akkor képessé válik arra, hogy ezt a vonzó szeretetet sugározza a környezete felé. Az Apostolok cselekedetei szerint az apostolok és az induló Egyház tagjai képesek is voltak arra, hogy ezt a gyógyító szeretetet közvetítsék (ApCsel 5,12-16). Ezt a szeretetet kell a mai keresztény embereknek is „felfedezniük” életük üdvösségtörténetében, és erről a szeretetről kell tanúságot tenniük. Ha ezt meg tudják tenni, akkor ez az Istentől jövő szeretet ma is vonzani fog sokakat.

A mai napon az Egyház Szent Ágnes (+304) szűz vértanúra emlékezik. Ágnesnek mély hite és Isten-kapcsolata lehetővé tette, hogy Jézus szeretetét sugározza. A róla szóló legenda szerint a tizenhárom éves lány olyan bátran szembeszállt az őt kivégezni akaró pogány kapitánnyal, hogy a kivégzésen jelenlevő szintén pogány római katonáknak megtetszett és feleségül akarták venni. Ő azonban így válaszolt: „Azé akarok lenni, aki engem először választott – Istené” (Szentek élete, Szent István Társulat, 1984. 53. oldal).

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803