2021-01-27-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 27.
3. évközi hét szerda
Merici Szent Angéla, szűz emléknapja

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 4,1-20

Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását:
„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt.  Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.”
Jézus így fejezte be szavait:
„Akinek füle van, hallja meg!”
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik:
„Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.”
Azután így folytatta:
„Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.

Elmélkedés

„A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” (Mk 4,8)

A mai napon az Egyház a magvetőről szóló példabeszédet olvassa fel. A történet szerint a magvető (a Mennyei Atya) különböző fajtájú földekre (lelkekbe) veti a magot (tanítását). A föld minősége a legtöbb esetben alkalmatlan arra, hogy termést hozzon, de ha a föld minősége jó, akkor a “harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termés” kárpótlást ad a veszteségért. A példabeszéd legfontosabb üzenete az, hogy bár Jézus tanítását sokan visszautasítják, tanításának mégis sikere lesz (Joachim Gnilka: Márk, 208. old.).

A Szentírás magyarázói egy fontos földművelési gyakorlatra hívják fel a figyelmünket, ami lehetőséget ad arra, hogy a szöveget mélyebben értelmezzük. Jézus korában a földeken dolgozók nem a szántás után vetették el a magokat, hanem előtte. Így a magot vető ember gondolhatta, hogy a földet újra le fogják taposni, vagy hogy kövek közé esik a mag, vagy cserjék fogják akadályozni a növekedést. A magvető mégis magot vet ezekre a földekre is. Ez azt jelezheti, hogy a magvető optimista, bízik abban, hogy az alkalmatlannak tűnő talaj egyszer mégis termést hoz (Joachim Jeremias: Jézus példázatai).

Hogyan lehet e példázatot a mi életünkre alkalmazni? A magvető Isten bizakodó reménye (optimizmusa) minket is reménnyel tölthet el. Lehet, hogy a mi lelkünk is terméketlennek látszó (letaposott, köves vagy elvadult) állapotban van, de ha Isten kegyelme “belénk hull”, akkor van lehetőségünk arra, hogy változzunk és termést hozzunk. Ez az értelmezés lehetővé teszi azt az elgondolást is, hogy a lelkünk állapota változzon. Jézus tehát e példabeszédben nem feltétlenül csak a különböző emberek lelkét mutatja be, hanem azt is jelzi, hogy ha a lelkünk állapotán javítunk, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy bőséges termést hozzunk.

A mai napon az Egyház Merici Szent Angélára (1474-1540), a Szent Orsolyáról elnevezett rend alapítójára emlékezik. Társaival együtt azt tartotta feladatának, hogy nehéz helyzetű, “letaposott” lelkű gyerekekkel foglalkozzon. Bízott abban, hogy a szeretet képessé teszi a gyermekek lelkét arra, hogy az Úr tanítását jobban befogadják és így bő termést hozzanak.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803