2021-01-29-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 29.
3. évközi hét péntek

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 4,26-34

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek:
„Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd folytatta:
„Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Elmélkedés

A magvető „akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan.” (Mk 4,27)

A mai evangélium két példabeszéde Isten Országának növekedéséről szól. Az első példabeszéd szerint Isten Országa a földbe vetett maghoz hasonlít, amely magától felnő és termést hoz (Mk 4,28). A második példabeszéd szerint a kis mustármaghoz hasonlít, amely idővel felnő, nagyobb lesz minden földi veteménynél és ágai között laknak az ég madarai (Mk 4,32).

A Szentírás magyarázói felteszik a kérdést, hogy a két példabeszédben ki a magvető? A tegnapi, magvetőről szóló példabeszédben a magvető maga Jézus volt, de lehetett minden emberre vonatkoztatni. A mai evangéliumban azonban úgy tűnik, hogy a magvető inkább egy ember, mert “maga sem tudja hogyan” (Mk 4,27) növekszik a földbe vetett mag. Ebből arra következtethetünk, hogy a mag Istentől kapott ajándék, a növekedés is Isten terve, a természet rendje szerint történik, de a magvető, aki hirdeti az igét, maga az ember (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 99. old.). A végső időben pedig a kegyelmi magot adó Jézus jön el, hogy ítéletet tartson.

A szentírás-magyarázók külön kitérnek az “ágak között lakó madarakra” is. Ez a kép jelzi, hogy Isten országa menedéket kíván adni a “kicsinyeknek” (Martos Levente Balázs: Márk evangéliuma, 101. old.). Ez az üzenet Jézus tanításának mindig egy fontos része volt.

Mi a mai evangélium üzenete számunkra, akik a 21. század elején próbáljuk küldetésünket teljesíteni? Az evangélium előbb hallott magyarázata szerint Isten Országának a növekedése tőlünk is függ. A kegyelem Isten ajándéka, de ezt az ajándékot nekünk, embereknek kell továbbadnunk másoknak. Nagyon találó Jézusnak az a képe, hogy a kegyelmi magot továbbadó ember is csodálkozik annak a kibontakozásán. Ekkor érti meg, hogy Isten munkatársává fogadta, de a növekedés már nem az ő műve, hanem Isten ajándéka.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803