2021-01-31-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek!

2021. január 31.
Évközi 4. vasárnap

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 1,21-28

Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.
A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel:
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!”
Jézus ráparancsolt:
„Hallgass el, és menj ki belőle!”
A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle.
Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették:
„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!”
El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

Elmélkedés

„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” (Mk 1,27)

A múlt vasárnapi evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus megkezdi messiási működését ezekkel a szavakkal: “Betelt az idő, közel van az Isten Országa. Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban” (Mk 1,15). A mai vasárnapi evangélium pedig Isten Országának terjedését mutatja be. Itt Jézus első csodája az, hogy kiűzi a tisztátalan lelket egy megszállott emberből. A tisztátalan lélek felismeri Jézusban “Isten szentjét” (Mk 1,24), Jézus pedig ráparancsol: “Hallgass el, és menj ki belőle!” (Mk 1,25). A tisztátalan lélek pedig elhagyja az embert.

A szentírás-magyarázók felhívják a figyelmet arra, hogy Márk evangélistának itt az a célja, hogy hangsúlyozza, Jézus isteni hatalommal rendelkezik. Hatalma van a tisztátalan szellemek felett is. Ezt fejezi ki a jelenlévő nép megdöbbenése is: “Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki! (Mk 1,27). Továbbá az is, hogy ennek híre elterjedt Galilea egész vidékén (Joachim Gnilka: Márk evangéliuma, 92. old.).

Amikor ezt halljuk, felmerülhet bennünk a kérdés: Vajon korunkban hogyan mutatkozik meg Jézus ereje a tisztátalan lelkek fölött? Ez a hatás csak Jézus idejében volt érvényes, vagy Jézusnak korunkban is van hatása? És ha van, az hogyan nyilvánul meg?

Amikor erről elmélkedtem, egy régebbi történet jutott az eszembe. Körülbelül 30 évvel ezelőtt esztergomi papnövendékekkel a Kőbányán levő börtönbe mentünk. Először szentmisét mutattam be, amelyen a rabok nagyszámban jelen voltak, majd egy kicsit elbeszélgettünk velük. Már a szentmise alatt feltűnt egy 40 év körüli férfi rab, aki nagy lelkesedéssel rendezgette a rabtársait és a gitáros éneket is ő vezette. A szentmise után beszélgettünk vele, és akkor elmondta megtérésének a történetét. Már rab volt, amikor egyszer a börtön könyvtárában kezébe került a Szentírás. Először csak unottan olvasgatta, aztán felfedezte, hogy annak a tartalma neki szól. Jézus az örömhírről beszél, és Jézusnak hatalma van arra, hogy megbocsássa az ember bűneit. Ez arra indította őt, hogy keresse a kapcsolatot a börtön lelkészével, és hogy segítsen neki a munkájában. Még azt is elmondta, hogy ha majd kiszabadul, szeretne egy papnak segítségére lenni a munkájában. Tehát ő a Szentíráson keresztül tapasztalta meg Jézus szeretetét, Jézus szavának az erejét. Tehát nem csak ördögűzéssel, hanem Jézus Írott Szava által is szabadulhatunk a “tisztátalan lélektől”.

Mondhatja valaki, hogy ez egy különleges példa volt és ez nem egy ördögűzés. Kérdés, hogy hogyan valósul meg a szabadulás a mi hétköznapi életünkben? Én úgy gondolom, hogy mi elsősorban az imádságban, az elmélkedésben tapasztalhatjuk meg Isten szavának az erejét. Azt hiszem, sokunknak közös tapasztalata az, hogy néha nagyon sokszor hosszú időn keresztül megoldatlan problémát hordozunk magunkban és egyedül próbáljuk megoldani a nehézségeinket. Érezzük, hogy nem megy. Nyugtalanok vagyunk. Aztán jön egy kegyelmi pillanat, és rájövünk arra, hogy ez nem mehet így tovább. Meg kell beszélnünk Jézussal. És miközben beszélünk és szembenézünk az igazi problémánkkal, a lelkünkben felhangzanak azok a szavak, amelyeket Jézus az evangéliumban mondott: “Ne féljetek!” “Veletek vagyok!”, “Kérjetek és adatik nektek!”, “A mennyei Atya gondot visel rátok”. S miközben ezeket a szavakat a szívünk mélyéről halljuk, ugyanazt érezzük, mint azok, akiket Jézus az evangéliumban meggyógyított, vagy amit átérzett a rab is. Isten velünk van, Isten szeret minket. Isten szeretete szinte leemeli vállunkról azt a terhet, amit addig vittünk magunkon. Imádkozzunk azért, hogy mi is engedjük, hogy Isten belépjen a lelkünkbe és megszabadítson minket a “tisztátalan lélek” által okozott bajoktól, gondoktól.

 

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Holnap este 7 órakor online Bibliaóra zoom kapcsolódással.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803