2021-05-01-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2021. május 1. szombat
Szent József, a munkás – emléknap

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 13,54-58

Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában.
Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla:
„Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab, József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nővérei is? Honnét vette hát mindezt?”
És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt:
„Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában.”

Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

Elmélkedés

„Hát nem az ács fia ez?” (Mt 13,55)

Munkás Szent József ünnepén azt a szentírási részt hallhatjuk, amelyből kitudódik Szent József foglalkozása. A názáretiek, amikor meghallják, hogy a körükben nevelkedett Jézus bölcsességgel és a csodatevő erővel lépett fel, egy olyan kérdést tesznek fel, ami utal József foglalkozására, és aminek Jézus-ellenes éle is van: „Hát nem az ács fia ez?” (Mt 13,55). Valóban, a választott nép királyi Messiást várt, aki Dávid városában születik. Jogos tehát a kérdés Jézus személyéről. De ott lappang azért az előítélet is benne. Mit várhatunk egy ács fiától?

Ha végigtekintünk a történelmen, láthatjuk, hogy a fizikai, kétkezi munkának soha nem volt meg a kellő becsülete a világban. A kifejezetten „Munkás Szent József” ünnepet is csak Szent XXIII. János Pápa vezette be, aki korábban tiszteletből felvette a József nevet: így lett Giuseppe Roncalli. Pedig ha a Szentírást olvassuk, abban megmutatkozik a fizikai munka értéke. Az olvasmányban arról hallottunk, hogy Isten a „saját képmására” teremtette az embert (Ter 1,27), akinek az volt a feladata, hogy a földet „művelje és őrizze” (Ter 2,15). A föld művelése transzcendentális (természetfeletti) tevékenység is, olyan kreatív, alkotó tevékenység, amely által maga az ember is többé válik. A másik szentírási hely, amelyben megmutatkozik a munka természetfeletti jellege, az a rész, ahol Jézus beszél róla. Azt mondja: ahogy az Atya állandóan munkálkodik, neki is munkálkodnia kell (Jn 5,17). Jézus a messiási fellépése előtti maga is csendes fizikai munkát végzett. Valószínű, hogy Ő is ács lehetett, bár a görög „tekton” szó inkább mesterembert jelent. Azt is tudjuk, hogy tanítványai is többségében mesteremberek voltak.

Mit üzen számunka ez az ünnep? Elsősorban a fizikai munka megbecsülését. De általánosabban is fogalmazhatunk: a munka megbecsülését. Járvány sújtotta világunkban egyre jobban felismerjük a munka ajándék jellegét. Ezt átérezve végezzük örömmel munkánkat, bízva abban, hogy a munkával önmagunkat és világunkat gazdagabbá tesszük.

  

Szeretettel,
Ferenc atya

 

Hírek

Megjelent az Újlaki Hangok májusi száma.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803