2021-05-14-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2021. május 14.
Húsvét 6. hét, péntek

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 16,20-23a

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tőlem.”

Elmélkedés

„szomorúságtok örömre fordul” (Jn 16,20)

A tegnapi evangéliumban arról hallottunk, hogy Jézus egy kis időről beszél. Láttuk, hogy ez a kis idő jelentheti a Jézus második eljöveteléig tartó időt, de jelentheti azt a kegyelemben gazdag időszakot is, amelynek folyamatában mi most élünk.

A mai evangélium erről a folyamatról szól. Ebben nagyon sok lesz a megpróbáltatás, a szenvedés, de ezt lassan felváltja az öröm: „szomorúságtok örömre fordul” (Jn 16,20). Ez az öröm Jézus végső eljövetelekor fog kiteljesedni: „Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el többé tőletek” (Jn 16,22). Ha az evangéliumon elmélkedni akarunk, akkor a Jézus által használt hasonlatból indulhatunk ki. A gyermekét szülő, vajúdó asszony helyzete nem könnyű. Akkor fog örülni, ha már világra hozta a gyermekét. Reménye az, hogy hallja majd felsírni őt és végre az ölébe veheti. A gyermekvárás idejét kísérő öröme az volt, hogy a méhében már érezhette a gyermek növekedését, jelzéseit, hogy folyamatos, élő kapcsolatban volt vele. Ez az élő kapcsolat is táplálja a majdani találkozás örömét. Pedig lehet, hogy a környező világ veszélyeket hordoz a várandós asszony számára, de ez sem tudja elvenni azt az örömét, amit a gyermek növekedése és majdani megszületése jelent számára.

A világ, amiben élünk, egy ilyen vajúdó világ, aminek végén az örök élet öröme vár ránk. Ennek reményében telik itteni életünk. De a mi örömünket nem csak az táplálja, hogy az idők végén Isten majd kárpótol minket, és hogy az akkori öröm majd gyógyír lesz a sok szenvedésre. Nem. Isten Országának már itt a földi életünkben tagjai vagyunk, Isten kegyelme pedig már itt, a földi életünkben bontakozik bennünk. Ezt a bontakozást úgy tapasztalhatjuk meg, hogy küzdelmeinket nem egyedül, hanem Vele együtt vívjuk. Élő a kapcsolatunk Vele. Ezt élhettünk át az elmúlt hetekben, és ez adhat erőt azokhoz a feladatokhoz, amik előttünk állnak.

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Ma tehát (pénteken, 2021.05.14-én) 19 órától a Társadalometikai Kör online összejövetelt tart. Kapcsolódni a Plébánia szokásos zoom kapcsolatával lehet. Részletek a tarsadalometikai.hu web oldalon.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803