2021-05-17-hétfő

Kedves Újlaki Hívek!

2021. május 17.
Húsvét 7. hét, hétfő

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 16,29-33

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:
„Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.”
Jézus így felelt:
„Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.”

Elmélkedés

„A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Jézus búcsúbeszédének végén egy olyan jelenségre hívja fel az apostolok figyelmét, ami számunkra is nagyon fontos lehet: a vallásos életet nem szabad úgy elgondolnunk, mint egy folyamatos, töretlen növekedést, kibontakozást Isten szeretetében. Egyrészt emberi létünk a bűn által sebzett, törékeny, másrészt pedig a világban állandóan kísértést szenvedünk. A lelki élet tehát egy folyamatos küzdelem belső gyengeségeinkkel és a világ kísértéseivel szemben. De nem szabad félnünk ettől a küzdelemtől, bíznunk kell Jézusban, hiszen azt mondta: „legyőztem a világot” (Jn 16,33).

Amikor ezt halljuk, felmerülhet bennünk a kérdés: mit jelent az, hogy ilyen helyzetekben bíznunk kell abban, hogy Jézus legyőzte a világot. A bizalom hitet, hitből fakadó döntést jelent, amit nem szabad azonosítani az érzelmekkel. Az érzéseink megtéveszthetnek minket. Az evangélium is egy ilyen helyzetet mond el. Az apostolok úgy érzik, hogy most már nincs szükségük további hasonlatokra és példákra, már nem kell kérdezniük Jézust, mert már értik Őt.

Jézus ezt a légkört töri meg és figyelmezteti őket a bűnös világgal szembeni állandó küzdelemre. Bizalomra és döntésre van szükség. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ezt a belső küzdelmet már nem egyedül vívjuk meg, hanem Vele együtt. Ahogy Jézus legyőzte külső világunkban a bűnt, úgy győzi le bennünk is bűnös kísértéseinket. Ezt tapasztalták meg a szentek, akik bátran szembe mertek nézni a kísértésekkel –, de úgy, hogy ehhez Jézus segítségét kérték.

Imádkozzunk azért, hogy nehéz helyzetekben mi is tudjunk hitből fakadó döntéseket hozni. Bízzunk abban, hogy ha valóban Jézusra hagyatkozunk, akkor harcainkat Vele együtt vívjuk meg és akkor le tudjuk győzni a világ kísértéseit.

Szeretettel,
Ferenc atya

Hírek

Ma este 7 órakor Bibliaóra a Szent István hittanteremben személyes jelenléttel.

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803