2021-03-23-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2021. március 23.
5. nagyböjti hét kedd

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 8,21-30

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz:
„Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
A zsidók erre tanakodni kezdtek:
„Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”
Jézus így folytatta:
„Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.”
Erre megkérdezték:
„De hát ki vagy te?”
Jézus azt válaszolta:
„Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.”
De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik.
Végül Jézus azt mondta nekik:
„Ha majd felemelitek a kereszten az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.”
E szavak után sokan hittek Jézusban.

Elmélkedés

„Ha majd felemelitek a kereszten az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok” (Jn 8,28)

Közeledik a Húsvét ünnepe, és az Anyaszentegyház olyan szentírási szakaszokat idéz, amelyek felfedik előttünk Isten szeretetének mélységeit. A mai evangéliumban például felteszik Jézusnak a kérdést: “Ki vagy Te?” Erre a kérdésre Jézus így válaszol: “Ha majd felemelitek a kereszten az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok” (Jn 8,28). Amit talán úgy lehet egyszerűen magyarázni, hogy ha majd meghalok értetek a keresztfán, ha a majd életemet adom értetek, akkor megtudjátok, hogy mennyire szeretlek titeket, aki az Isten egyszülött Fia vagyok, aki az Atya szeretetét közvetítem felétek.

A Szentírást magyarázók is itt mutatnak rá arra, hogy amikor Jézus azt mondja „megtudjátok, hogy én vagyok”, nemcsak áldozatos szeretetére utal, tehát arra, hogy mennyire szeret minket, hanem magára a személyére is. Az „én vagyok” a héberben Jahvét jelenti (Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó 2, 54. old.). Ezzel fejezi ki azt, hogy mint a Második Isteni Személy vállalt értünk kereszthalált. A keresztfán Isten adott számunkra példát az áldozatos szeretetre.

Hogyan lehet ezeket a gondolatokat a mi életünkre alkalmazni? Az evangéliumból kiindulva mondhatjuk: azt, hogy „kicsoda” egy ember, vagyis mit jelent a másik számára, az azt mutatja meg, hogy milyen és mekkora áldozatot hoz érte. Ezt életünk története is igazolja. Ha régi rokonainkra, ismerőseinkre gondolunk, akkor mindig azok az események jutnak eszünkbe, amikor azok áldozatot hoztak értünk. Amikor édesanyámra gondolok, mindig az jut eszembe, hogy ha gondjaimmal fordultam hozzá, mindig meghallgatott. Sohase mondta, hogy fáradt, vagy hogy nem tud segíteni. Ha édesapámra gondolok, mindig az jut az eszembe, hogy sokat dolgozott azért, hogy gyermekeit iskoláztatni tudja. Sohasem mondta, hogy erre nincs anyagi keret. Mindent elkövetett, hogy azt előteremtse. Amikor nagymamámra gondolok, mindig az jut eszembe, hogy az ágyam szélén ül és olvas nekem, mintha csak én lennék egyedül fontos számára. Amikor egy nemrégiben elhunyt lelkipásztorra, Kelényi Tibor atyára gondolok, az jut eszembe, évtizedekkel ezelőtt időt és erőt nem kímélve törekedett arra, hogy az angyalföldi gyerekekből közösséget hozzon létre. Ezek azok a kicsi, de ugyanakkor mégis nagy dolgok, amiket az ember nem felejt el, mert mögöttük áldozatos szeretet van. Mögöttük egy ember van, aki ezekkel a tettekkel jelzi, hogy ő „kicsoda” mások számára.

Közeledik a Húsvét. Adjunk hálát Jézusnak, hogy a keresztfán megmutatta, hogy Ő a szerető Emberfia, aki életét adta értünk. Imádkozzunk azért, hogy Őt követve ezt az áldozatos szeretetet tudjuk továbbadni, megosztani másokkal.

A mai napon az Anyaszentegyház Mongrovejói Szent Turibusz (1538-1606) spanyol misszionáriusra emlékezik, aki Latin-Amerikában Lima püspöke volt, és nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy az őslakosokat megtérítse.

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Hírek

Előre jelezzük, hogy csütörtökön Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz, ehhez kapcsolódóan elkezdődik a lelki örökbefogadás. A napi imát vállalók a mellékelt imát és egy tized rózsafüzért imádkoznak minden nap egy veszélyben levő magzatért.


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803