2021-03-24-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2021. március 24.
5. nagyböjti hét szerda

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 8,31-42

Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik:
„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.”
Ők erre tiltakoztak:
„Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy »Szabadok lesztek«?”
Jézus így felelt:
„Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában, de a fiú ottmarad mindvégig. Ha viszont Isten Fia szabaddá tesz titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok.”
Erre közbevágtak a zsidók:
„A mi atyánk Ábrahám!”
Jézus így folytatta:
„Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt, amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek!”
Ők azonban tovább erősködtek:
„Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten.”
Jézus azonban megállapította:
„Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem.”

Elmélkedés

„Az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,32)

Jézus a mai evangéliumban az igazságról beszél. Ezt tanítja: “Megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32). Jézus szavait hallva felmerülhet bennünk a kérdés: Mi az igazság? Jézus milyen igazságról beszél?

Az Egyház erkölcsi tanításából tudjuk, az igazság megismerése általában azt jelenti, hogy felismerjük a dolgok közötti mélyebb összefüggéseket. A hit szempontjából nézve pedig az igazság megismerése azt jelenti, hogy minden nyomorúságunk ellenére felfedezzük, hogy Isten jó és szeret minket, és életünknek is az a legfőbb értelme, hogy megpróbáljuk szeretni egymást. Ehhez hozzátartozik az őszinteség, nyitottság a másik ember felé, s ha kell egymás keresztjeinek a hordozása is. Ha ezt az utat próbáljuk járni, akkor felfedezhetjük ennek szépségét, gazdagságát és azt is, hogy ekkor már nem csak felszínes dolgokkal foglalkozunk, hanem olyanokkal, amelyek az igazságnak megfelelnek és előre visznek minket.

Mi az üzenet számunkra? A járvány terjedése miatt úgy érezhetjük, hogy szabadságunk, mozgásterünk egyre jobban szűkül. A fiataloknak is meg kell gondolniuk, hogy hova menjenek, az idősebbek pedig szinte szobafogságra vannak ítélve. Akik ezt valóban – a köz javát szem előtt tartva – komolyan veszik és megpróbálnak a helyzetet kihasználva többet imádkozni, gondolkodni és családi körben többet beszélgetni, azok felfedezhetik, hogy gondolataik szabadabbá válnak. Nem a hétköznapi feladatok kényszerpályáján mozognak, hanem fontosabb dolgokkal foglalkoznak, a dolgok mélyére próbálnak látni. József Attilát idézve talán azt mondhatjuk, hogy a csak “valódi” dolgok mögött egyre jobban feltárulnak előttünk az “igaz” dolgok, vagyis az igazság.

Használjuk ki ezt az időt, fedezzük fel az igazságot, és bízzunk abban, hogy Jézus igazsága szabaddá tesz minket olyan dolgok megtételétől, amit talán eddig fontosnak tartottunk, de igazából lényegtelenek. Csak később, a járvány után, erről nehogy elfeledkezzük!

  

Szeretettel,
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Plébániánk: Honlapja,  Youtube csatornája,  Facebook oldala,  Zoom kapcsolódása
Újlaki hangok: legfrissebb száma
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803