2020-08-24-hétfő


Kedves Újlaki Hívek!

2020. augusztus 24. hétfő
Szent Bertalan apostol

Evangélium Szent János könyvéből

Jn 13,45-51

Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki:
„Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát.”
„Jöhet valami jó Názáretből?” – kérdezte Natánael.
„Gyere és győződjél meg róla!” – felelte Fülöp.
Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla:
„Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság.”
Natánael megkérdezte tőle:
„Honnét ismersz?”
Jézus így válaszolt:
„Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál.”
Natánael erre felkiáltott:
„Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!”
Jézus ezt felelte neki:
„Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni.”
Majd hozzátette:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl s leszállnak az Emberfia fölött.”

Elmélkedés

„láttalak a fügefa alatt „ (Jn 1,48)

A mai napon az Egyház Szent Bertalan apostolra, másik nevén Natánaelre emlékezik. Az evangéliumi részben az ő meghívástörténetéről hallunk. A leírás szerint Jézus először Fülöpöt hívja: Gyere és kövess!” (Jn 1,43), majd Fülöp szól Natánaelnek: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát.” (Jn 1,45). Ilyen szempontból hasonló Natánael meghívástörténete Simon Péteréhez, ahol Jézus először Andrásnak szól, és ő viszi el majd Pétert Jézushoz.

A Szentírás tudósai felhívják a figyelmünket arra, hogy Natánael meghívása több olyan momentumot tartalmaz, amit érdemes részletesebben megvizsgálni, mert összekapcsolható a mi életünkkel, „meghívástörténetünkkel”. János evangélista leírása szerint Natánaelben sok az előítélet Jézussal szemben, amit Jézus a szeretetével old fel. Először Natánael gyanakvóan, talán egy kicsit gúnyosan is, megkérdezi: „Jöhet valami jó Názáretből?” (Jn 1,46). Jézus azonban belelát a lelkébe, és megdicséri: „Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság”(Jn 1,47). Amikor pedig Natánael, még mindig gyanakvóan, megkérdezi: „Honnan ismersz? (Jn 1,48), Jézus egészen személyeset mond neki: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál”. (Jn 1,48) Ez a személyes észrevétel lelkesedést vált ki belőle és így kiált: „Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!” (Jn 1,49). A gyanakvó ember eljutott oda, hogy Jézusban meglássa Isten küldöttét.

A történetet hallva az emberben felmerül a kérdés: mit látott meg Jézus, amikor Natánael a fügefa alatt tartózkodott? A Szentírás tudósai szerint Jézus belelátott a lelkébe, de hogy pontosan mire utal, az nem igazolható. Egyesek szerint a megjegyzés az Ádám mezítelenséget eltakaró „fügefalevéllel” (Ter 3,7) hozható kapcsolatba, amely a mezítelenségét eltakarta. Jézus talán Fülöp egy korábbi bűnére utalhatott, amit Isten megbocsátott neki, vagy még megbocsátásra várt. Szent Ágoston szerint a „halál árnyékában tartózkodott” és megváltásra várt (Benedikt Schwank: János 85.o.). Jézus ezt a küzdelmet és vágyakozást láthatta meg Natánaelben, ami jel volt számára.

Mi az üzenet számunkra? Natánaelhez hasonlóan bennünk is lehetnek kételyek. Hozzá hasonlóan azonban nekünk is nyitottnak kell maradnunk Jézus felé. Ha kérdezünk, ha vállaljuk ezt a belső küzdelmet, akkor van esélyünk arra, hogy Jézus a mi lelkünkbe is belelát, és olyan személyeset mond, ami feloldja kételyeinket és mi is még elkötelezettebben követőjévé válunk.

 

Szeretettel
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok utolsó száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu