2020-08-25-kedd

Kedves Újlaki Hívek!

2020. augusztus 25.
21. évközi hét kedd
Szent Lajos király és Kalazanci Szent József rendalapító emléknapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 23,23-26

Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat:
„Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben: az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni! Vak vezetők! Megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!”

Elmélkedés

Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!” (Mt 23,57-58)

A mai evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus elítéli az írástudókat és a farizeusokat. Azért marasztalja el őket, mert sokat adnak a külsőségekre. Kívülről tisztának mutatják magukat, a lelkük azonban belülről a bűnöktől szennyezett. Ők megteszik pontosan azt, ami ellenőrizhető, de nem teszik meg azt, ami a lékekben történik, ami igazán fontos lenne. Ellenőrizhető például az, hogy valaki fizet-e adót vagy nem. Ők „tizedet adnak a mentából, a kaporból és a köményből” ami ellenőrizhető, de „nem gyakorolják az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget” (Mt 23,23). A másik példa a külső tisztulási szertartás. Ők az előírásokra gondosan vigyázva megtisztítják a tál és a pohár külsejét, ami látszik, de belülről tele vannak kapzsisággal és tisztátalansággal (Mt 23,25).

Amikor ezt halljuk, felmerül bennünk a kérdés: hogyan lehet az embernek belülről megtisztulnia? Jézus azt tanítja, hogy a szívünket kell megtisztítani, mert „A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás” (Mt 15,19). Ezt a belső megtisztulást csak Isten túláradó szeretete tudja megadni az ember számára. A Szentírásban több példát is találunk arra, hogy ha valakinek megtisztul a szíve, akkor a külső cselekedetei is jobbá válnak. Ilyen volt például Zakeus, a vámos, aki sok embert megkárosított, feltehetően úgy, hogy vigyázott, ne kerüljön szembe a törvénnyel. Amikor azonban Jézus észreveszi őt, szól hozzá, akkor ez a belső szívbéli fordulat megtörténik nála, és nagy elhatározásokat tesz. Akit megkárosított, annak a többszörösét adja vissza (Lk 19,8).

Mi az üzenet számunkra? A mi lelkünk, szívünk mélyén is lehetnek megoldatlan problémák. Feltehetően mi is vigyázunk arra, hogy ez külső viselkedésünkben ne mutatkozzék meg. Ezért elkerüljük a konfliktusokat, mert abból bajunk származhat. Van véleményünk, de azt nem mondjuk ki, inkább engedjük, hogy a rossz maradjon vagy terjedjen. Egy keresztény ember, akinek a szívét Jézus szeretete alakítja, ezt nem teheti meg. Kötelességének kell tartania, hogy szóljon. A tapasztalat azt mutatja, hogyha lelkünket megtisztítjuk, akkor úgy tudjuk elmondani véleményünket, hogy a másik számára nem sértő, hanem építő lesz. Ahogy Jézus mondja: „Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!” (Mt 23,26). A megtisztított szív általi cselekedeteink is tiszták lesznek.

A mai napon két szentre is emlékezünk, akik sokat törődtek azzal, hogy a szívük tiszta legyen. Az egyik Szent IX. Lajos király (1219-1270), a másik Kalazanci Szent József (1557-1648), a piarista rend alapítója. Szent Lajos király ilyen megtisztult szívvel tudta országát vezetni, Kalazanci Szent József pedig a hátrányos helyzetben levő gyerekeket nevelni. Lelki tisztaságuk tette lehetővé számukra, hogy szembe forduljanak a rosszal, elviseljék annak kellemetlen következményeit, és hogy tegyék a jót.

 

Szeretettel
Ferenc atya


 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu