2020-08-26-szerda

Kedves Újlaki Hívek!

2020. augusztus 26.
21. évközi hét szerda

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 23,27-32

Jézus egyszer így korholta a farizeusokat:
„Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az emberek előtt, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Sírboltokat emeltek a prófétáknak, feldíszítitek az igazak síremlékeit, és kijelentitek: „Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében.” Ezzel ti magatok tanúsítjátok, hogy a próféták gyilkosainak fiai vagytok. Nos, fejezzétek hát be, amit atyáitok elkezdtek!”

Elmélkedés

Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak” (Mt 23,27)

A mai evangéliumban Jézus folytatja a farizeusok bűneinek felsorolását. Újra felhívja a figyelmet képmutatásukra. Ezt mondja: „Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak”, de belülről tele vannak tisztátalansággal (Mt 23, 27). Jézus „hét jajt”, hét bűnt mond rájuk, amelyek romboló hatással lehetnek környezetükre. Jézus szavait hallva végig gondolhatjuk, melyek voltak azok a fő kísértések, amelyek arra indították a farizeusokat, hogy ezeket a bűnöket elkövessék, és nekünk mit kell tennünk ahhoz, hogy mi ezeket a kísértéseket elkerüljük.

Jézus szavain elmélkedve úgy tűnik, hogy a farizeusok tettei három fő bűnre vezethetők vissza (Jakubinyi Györg: Máté evangéliuma, 258. old). Az egyik bűnük az, hogy lélektelenül alkalmazzák a mózesi törvényt, mert nincsenek tekintettel az egyes ember szándékaira és a külső körülményekre. Nem gondolnak például arra, hogy a tisztasági előírásokat egy szegény ember sokkal nehezebben tudja teljesíteni, mint egy gazdag. A másik fő bűnük a képmutatás. Jónak akarják mutatni magukat mások előtt, pedig belülről bűnösek. Ami kívülről látszik, arra vigyáznak, de nem törekednek arra, hogy belülről megtisztuljanak. Végül a legsúlyosabb, amit mond rájuk, az, hogy arra is képesek, hogy megöljék azokat, akik felhívják bűnükre a figyelmet, és azután síremlékeket állítanak nekik (Mt 23,29). Jézus a múltat idézi: régen is megölték a prófétákat, akik Isten szavát közvetítették.

Hogyan lehet Jézus szavait a mi életünkre alkalmazni? Mit kell tennünk azért, hogy a farizeusok bűneit elkerüljük? Az egyik legfontosabb az, hogy a törvényt Isten ajándékának kell tekintenünk, amivel Isten segíteni akarja az embert. Amikor emberi bűnökről beszélünk, mindig el kell mondanunk, amit Ezekiel prófétánál olvashatunk, hogy az Úr nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen (Ez 33,11). A másik fontos üzenet az lehet, hogy nem szabad képmutatókká válnunk. Ehhez nagyon sokat kell imádkoznunk. Az imádság beszélgetés Istennel, amiben feltárhatjuk előtte kísértéseinket, bűneinket, és így lehetőséget adunk számára, hogy gyógyítsa lelki sebeinket, feloldja a lelkünkben levő indulatokat. Így, az alázat erényét gyakorolva, és lelkileg megtisztulva lehetünk képesek arra, hogy másokat figyelmeztessünk és ezáltal az Úr gyógyító kegyelmét közvetítsük feléjük.

 

Szeretettel
Ferenc atya


 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu