2020-08-27-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek!

2020. augusztus 27.
21. évközi hét csütörtök
Szent Mónika emléknapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 24,42-51

Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz:
„Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.
Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony, mondom nektek: rábízza egész vagyonát.
Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában: „Késik a gazdám!”, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel; s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, – ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz.

Elmélkedés

„Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál” (Mt 24,46).

A mai evangéliumi részben Jézus az Ő második eljöveteléről, a világ végéről tanít. Amikor Máté evangélista ezt leírja, a kérdés nagyon időszerű volt, hiszen a Jeruzsálemi Templom pusztulása miatt sokan valóban a végső idő eljövetelére gondoltak. Jézus tanítása szerint nem ismerjük ennek idejét, ezért állandó várakozásban kell élnünk: „Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok” (Mt 24,44).

A Szentírás tudósai felhívják a figyelmet arra, hogy a példabeszédben megjelenik az üdvösség és a kárhozat képe, és az is, mit kell tennünk azért, hogy az üdvösséget elnyerjük és a kárhozatot elkerüljük. A „hű és okos” szolga kellő időben élelmet ad a gondjaira bízottaknak. Az ő jutalma az üdvösség. Az Úr „rábízza egész vagyonát” (Mt 24,47). Az Egyház tanítása szerint Isten az örökkévalóságban önmagával ajándékozza meg az embert. Szent Hiláriusz megjegyzi: Isten a saját dicsőségébe helyezi (az embert), mert ennél semmi sem jobb” (Szent Tamás: Catena aurea, 700. old.). A „gonosz szolga” pedig visszaél helyzetével: veri szolgatársait, velük együtt bűnös életet él, ezért a hazatérő Úr megbünteti őt. A szövegmagyarázók néhány olyan részletre mutatnak rá, amely fontos lehet az olvasónak. A gonosz szolga „a szívével gondolkodik” (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 275. old), ami azt jelenti, hogy gondolkodása megromlott. Aranyszájú Szent János pedig rámutat arra, hogy Jézus a büntetést úgy mutatja be, mint a „szentektől elválasztott állapotot” (Szent Tamás: Catena aurea, 701. old.).

Mit üzen e szentírási rész nekünk? Mi is állandó várakozásban élünk. Számunkra az idő az üdvösség ideje, kegyelmi idő. Állandóan munkában kell lennünk, lelki ételt kell adni a ránkbízottaknak. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha „szívünkben” helyesen gondolkodunk, ha pillanatnyi indulataink nem ragadnak el bennünket. Így van lehetőségünk arra, hogy Urunk ránk bízza vagyonát.

A mai napon az Egyház Szent Ágoston édesanyjára, Szent Mónikára (332-387) emlékezik. Ő mindent elkövetett azért, hogy fiát lelki javakkal táplálja. Ez a szeretet vezette el Szent Ágostont arra, hogy felismerje Isten szeretetét. Szent Mónika példája is mutatja, hogy Isten nagyon sok esetben a szülői szereteten keresztül vezeti el magához a kiválasztottakat.

 

Szeretettel
Ferenc atya


Hírek

Ma az esti mise előtt ½ 6-kor együtt imádkozzuk a Szent Margit vesperást a templomban. Szentmise után pedig szentségimádásra lesz lehetőség ½ 8-ig.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu