2020-08-28-péntek

Kedves Újlaki Hívek!

2020. augusztus 28.
21. évközi hét péntek
Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 25,1-13

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
„A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott:
»Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!«
Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat:
«Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!»
Az okosak ezt válaszolták:
»Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!«
Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak:
«Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!»
De ő így válaszolt:
„Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!”
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!”

Elmélkedés

Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” (Mt 25,6)

Az Evangélium tanítása szerint az ember célja az Istennel való találkozás. Ahhoz azonban, hogy ez a találkozás megvalósuljon, állandó készenlétben kell lennünk, mert nem tudjuk, hogy a találkozás mikor fog megvalósulni. A mai evangéliumi részben egy példabeszédet hallunk a tíz szűzről. A példabeszéd a várakozásról, készenlétről, s az azzal kapcsolatos veszélyekről szól. A Vőlegény Jézus, a szüzek a várakozó embereket, a lakodalom pedig az üdvösséget szimbolizálja. A történet szerint fennáll annak a veszélye, hogy emberi mulasztás miatt az ember nem vehet részt a lakodalmon.

A Szentírás tudósai felhívják a figyelmet néhány olyan részletre, amelyek fontosak ahhoz, hogy jól értelmezzük a példabeszédet. Az egyik ilyen fontos magyarázat az, hogy az olaj a jócselekedeteket jelenti, melyek az üdvösség feltételei. Szent Ágoston azt tanítja a balga szüzekről, hogy „nincs meg bennük a kiolthatatlan fény, nincsenek örök érvényű cselekedeteik” (Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 707. old.). Ezzel jelzi, hogy a jócselekedeteknek örök fénye van, ami az üdvösséget eredményezheti az ember számára.

Szent Jeromos is a korsóban levő olaj mennyiségét a jócselekedetekkel hozza párhuzamba: „az ítélet napján ki-ki a saját tetteinek a jutalmát kapja” (v. ö. Aquinói Szent Tamás: Catena aurea, 707. old.). A példabeszéd tanúsága az, hogy a Vőlegény megérkezése után már nem lehet újabb jócselekedeteket tenni, mert „az ajtó pedig bezárult” (Mt 25,10).

Mi az üzenete számunkra a mai evangéliumi résznek? A Szentírás alapján az Egyház azt tanítja, hogy halálunkkor a földi érdemszerzés ideje lejár, befejeződik. Emiatt nem lehet halogatni a megtérést, vagyis a bűnök megbánását és a jócselekedetek gyakorlását. Ezért az „álmosság”, a munka elvégzése nélküli „alvás”, vagyis restség is súlyos bűnnek számít. Állandó készenlétben kell lennie az embernek. Ez minden emberre vonatkozik, különösen azokra, akiket Isten különleges feladatokkal bízott meg. „Az olajmécs a kezdeti hivatás lángját is jelentheti”, amit az állandó készenlét feladásával el lehet veszíteni (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 277. old.).

A mai napon az Egyház Hippói Szent Ágostonra (354 – 430), Szent Mónika fiára emlékezik. Az ő életére valóban az állandó készenlét, keresés és várakozás volt jellemző. Ez tette lehetővé, hogy Isten megérintse, meghívja őt.

 

Szeretettel
Ferenc atya


Hírek

A mai mise közvetítése technikai okok miatt csak felvételről lett elérhető. A hiba elhárítása folyamatban van.

 

Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu