2020-08-29-szombat

Kedves Újlaki Hívek!

2020. augusztus 29. szombat
Keresztelő Szent János vértanúsága

Evangélium Szent Márk könyvéből

Mk 6,17-29

Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest:
„Nem szabad elvenned testvéred feleségét.”
Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magas rangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz:
„Kérj tőlem, amit akarsz! Megadom neked.”
Sőt meg is esküdött:
„Bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is.”
A leány kiment, és megkérdezte anyjától:
„Mit kérjek?”
Anyja ezt felelte:
„Keresztelő János fejét.”
Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését.
„Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!”
A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a paranccsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették.

Elmélkedés

Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember.” (Mk 6,20)

A mai napon az Egyház Keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik. Az evangéliumi részben arról hallunk, hogy Heródes Antipász király parancsára lefejezik őt. Ha valaki ezt a történetet végiggondolja, felmerül benne a kérdés, hogy egy király, akinek feladata az igazság képviselete lenne, hogyan juthat el arra az erkölcsi mélypontra, hogy egy általa is tisztelt embert kivégeztessen?

Az Evangéliumot olvasva megkapjuk kérdésünkre a választ. A király félt szembenézni az igazsággal és kimondani az igazságot. Az egyik félelme az volt, hogy Keresztelő János fellépése társadalmi feszültséget hoz létre. Josephus Flavius történetíró feljegyzéséből tudjuk, hogy a király félt attól, hogy János prédikációi lázadásba viszik a népet (Jakubinyi György: Máté evangéliuma, 176. old.). Heródes emellett félt féltestvére feleségének, Heródiásnak haragjától is, akivel vérfertőző kapcsolatban élt. Történeti háttérként tudni kell, hogy a Keresztelő emiatt a törvénytelen kapcsolat miatt fellépett Heródessel szemben (Joachim Gnilka: Márk evangéliuma, 335. old.). A király gyenge volt, Jánost megöletni nem akarta, ugyanis tartott tőle, „mert tudta, hogy igaz és szent ember” (Mk 6, 20), ezért a megöletés helyett börtönbe vetette Jánost (Mk 6,17). A királynak a prófétát védeni akaró ereje akkor törik meg, amikor születésnapján egy könnyelmű ígéretet tesz a vendégek előtt táncoló Szalóménak, Heródiás lányának: kérhet bármit, teljesíti kérését. A lány pedig, anyja tanácsára, Keresztelő Szent János fejét kéri. A leírás szerint a király ugyan „nagyon elszomorodott” (Mk 6,26), de teljesítette ígéretét, mert félt korábbi rossz döntését, esküdözését megváltoztatni.

Összefoglalva megállapítható, hogy Márk evangélista gyenge jellemű emberként mutatja be a királyt, aki felismeri ugyan Jánosban az igaz és szent embert, de egyrészt fél attól, hogy János felkelést szít a nép körében, emellett félelmet ébreszt benne Heródiás gyűlölete is János iránt. Ezek után nem meri megváltoztatni korábbi helytelen ígéretét.

Mit üzen számunkra a mai evangéliumi rész, amely Keresztelő Szent Jánost, a szentet állítja szembe Heródes Antipásszal, a gyenge jelleművel és amikor a szent látszólag elbukik és a gyenge jellemű látszólag felülkerekedik rajta? Az egyik üzenet az, hogy az üdvösségtörténet bizonysága szerint itt a szent aratott győzelmet a bűnös felett, hiszen Keresztelő Szent Jánost, az igaz embert a történelem egyik kiemelkedő egyéniségének tartjuk, akinek megadatott a lehetőség, hogy előkészítse a Megváltó útját, s küldetését végbe is vitte, Heródes Antipász pedig nem tudta megakadályozni ebben. A másik üzenet számunkra: merjünk szembenézni az igazsággal, mert ha félünk a szembesüléstől, mi is erkölcsileg egyre mélyebbre süllyedhetünk.

 

Szeretettel
Ferenc atya


Ha más is szeretne levelet kapni, küldjön e-mailt ide: jelentkezes@ujlakitemplom.hu
Szentmiséink: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF_JNXPr6UpLeRHYjaB9ExnLOdN7SOuGl
Facebook oldalunk:  https://www.facebook.com/groups/1758977171088845/
Újlaki Hangok legfrissebb száma: 
http://www.ujlakitemplom.hu/pdf/202008.pdf
Bankszámlánk:  Budapest-Újlak SB Plébánia,  OTP 11702036-20546803
Plébániánk honlapja: 
www.ujlakitemplom.hu