Hírlevél-2023-03-20-hétfő

2023-03-20 1.     Március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Az ünnephez kapcsolódóan a reggeli szentmisén lesz a lelki örökbefogadás, ekkor vállalhatjuk, hogy 9 hónapon keresztül naponta imádkozunk egy veszélyben levő magzatért. 2.     Kiscelli keresztút: március 25-én du. 3-kor találkozunk a Kiscelli Múzeum előtt lévő I. stációnál, a helyszín megközelíthető a Kiscelli utcán gyalogosan, vagy a Kolosy térről a 14.38-kor induló 165-ös … Olvass tovább

2023-03-20-hétfő

2023. március 20. Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,16-24 Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz … Olvass tovább

2023-03-18-szombat

2023. március 18. 3. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,9-14 Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy … Olvass tovább

Hírlevél-2023-03-17-péntek

2023-03-17 1.     Keresztutat járunk ma este is ½ 6-kor a templomban, az imádságot a vasárnapi „kishittant” tartó szülők vezetik. 2.     Már csak egy nap: a nagyböjti lelki délután március 18-án, holnap 15 órakor kezdődik a Szent István teremben. Az elmélkedést Fábry Kornél atya tartja. A lelki töltekezés az esti szentmisével ér véget. Minden korosztályt szeretettel várunk! 3.     Tartós élelmiszergyűjtés folyik templomunkban is március 12-től 19-ig. A hozott élelmiszereket … Olvass tovább

2023-03-16-csütörtök

2023. március 16. 3. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,14-23 Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. … Olvass tovább

2023-03-15-szerda

2023. március 15. 3. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,17-19 A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem … Olvass tovább

2023-03-14-kedd

2023. március 14. 3. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,21-35 Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor … Olvass tovább

Hírlevél-2023-03-13-hétfő

2023-03-13 1.     Ma van Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulója, imádkozzunk érte a mai napon. 2.     Március 15-én, nemzeti ünnepünk napján reggel ½ 7-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Imádkozzunk nemzetünk jövőjéért! 3.     Húsvétra készülünk: a nagyböjti lelki délután március 18-án, most szombaton 15 órakor kezdődik a Szent István teremben. Az elmélkedést Fábry Kornél atya tartja. A lelki töltekezés az esti szentmisével ér véget. Minden korosztályt szeretettel … Olvass tovább

2023-03-13-hétfő

2023. március 13. 3. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 4,24-30 A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az … Olvass tovább

Hírlevél-2023-03-10-péntek

2023-03-10 1.     Ferenc pápa Magyarországra látogat április 28 és 30 között. A pápalátogatásig minden szentmise végén elmondott imával készülünk a Szentatyával való találkozásra. 2.     Nagyböjt pénteki napjain keresztutat járunk este ½ 6-kor a templomban, melyet youtube csatornánkon közvetítünk. 3.     A nagyböjti felkészülésünket segítő lelki délután március 18-án 15 órakor kezdődik a Szent István teremben. Az elmélkedést Fábry Kornél atya tartja. A lelki töltekezés az esti szentmisével ér véget. Minden korosztályt … Olvass tovább