2022-07-04-hétfő

2022. július 4. 14. évközi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 9,18-26 Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban … Olvass tovább

Hírlevél-2022-07-04-hétfő

  2022-07-04 1.  Július-augusztus hónapban a plébániai iroda nyári nyitvatartás szerint működik, azaz hétfőn és kedden zárva, szerdán és csütörtökön 16-tól 18 óráig, pénteken 10-től 12 óráig lesz nyitva.   2.  Búcsúünnepünkön az esti szentmisén volt az egykor Újlakon szolgáló Vargha Miklós Péter atya aranymiséje. Ez alkalomból szeretnénk az Újlaki Hangokban közzétenni a hívek emlékeit Péter atya újlaki … Olvass tovább

2022-07-02-szombat

2022. július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-56 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: … Olvass tovább

Hírlevél-2022-07-01-péntek

      2022-07-01 1.  Szeretettel várunk minden kedves hívőnket templomunk búcsújára, melyet július 3-án, vasárnap tartunk. A kerti ünnepség előkészítésére reggel 8 órára várunk segítőket a plébánia Felhévízi úti kapujához. Az ünnepi szentmise ½ 11-kor kezdődik. A 9-es szentmisén résztvevőknek már 10 órakor kezdődik a templomkerti program: lecsófőzés bográcsban, gyermekprogramok, majd csatlakoznak az ünnepi szentmiséről érkezők. … Olvass tovább

2022-06-30-csütörtök

2022. június 30. 13. évközi hét, csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 9,1-8 Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, … Olvass tovább

2022-06-29-szerda

2022. június 29. szerda Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-19 Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek … Olvass tovább

2022-06-28-kedd

2022. június 28. 13. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,23-27 Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: „Uram, ments meg minket! Elveszünk!” Jézus így szólt hozzájuk: „Mit féltek, … Olvass tovább

2022-06-27-hétfő

2022. június 27. hétfő Szent László király ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,34-40 Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, … Olvass tovább

Hírlevél-2022-06-27-hétfő

2022-06-27 1.  Június 27-én az esti mise előtt 17.45-kor együtt imádkozzuk a Szent Margit zsolozsmát.   2.  A nyugdíjasklub tagjai a nyári szünet előtt június 28-án, kedden 10 órakor találkoznak a Szent Margit teremben.   3.  Szeretettel várjuk minden kedves hívőnket templomunk búcsújára, melyet július 3-án, vasárnap tartunk. A kerti ünnepség előkészítésére reggel 8 órára várunk segítőket a plébánia Felhévízi … Olvass tovább

2022-06-25-szombat

2022. június 25. szombat A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,41-51a Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, … Olvass tovább