2022-12-01-csütörtök

2022. december 1. 1. adventi hét csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,21.24-27 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!« jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára … Olvass tovább

2022-11-30-szerda

2022. november 30. szerda Szent András apostol ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 4,18-22 A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték … Olvass tovább

2022-11-29-kedd

2022. november 29. 1. adventi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,21-24 Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott … Olvass tovább

Hírlevél-2022-11-28-hétfő

  2022-11-28 1.  Advent hétköznapjain reggel ½ 7-kor kezdődnek a rorate szentmisék, pénteken gitáros-, a többi napon népénekekkel. 2.  November 30-án, Szent András ünnepén az esti 6 órás szentmisén András atyáért imádkozunk. 3.  Az adventi felkészülésünket segítő lelki délután december 3-án, szombaton du. 3 órakor kezdődik. Az elmélkedést Laurinyecz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora tartja. 4.  Előre jelezzük, hogy … Olvass tovább

2022-11-28-hétfő

2022. november 28. 1. adventi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,5-11 Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így felelt: „Megyek és meggyógyítom.” A százados ezt válaszolta: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak … Olvass tovább

2022-11-26-szombat

2022. november 26. 34. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,34-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. … Olvass tovább

Hírlevél-2022-11-25-péntek

2022-11-25 1.  November 26-án, advent első vasárnapja előtti szombaton délután 3 órakor adventi koszorúkötés lesz a Szent Erzsébet teremben. Hozzávalókat a helyszínen is lehet vásárolni. 2.  November 26-án, szombaton, advent első vasárnapjának előestéjén templomunkba látogat a 120 éves, Magyar Örökség Díjas Kodály Zoltán Férfikar. Közreműködnek az esti, 6 órakor kezdődő szentmisén és utána egy rövid koncertet adnak “Magyar Advent – Békességóhajtás” címmel. … Olvass tovább

202-11-25-péntek

2022. november 25. 34. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,29-33 Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten … Olvass tovább

2022-11-24-csütörtök

2022. november 24. 34. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,20-28 Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: „Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! … Olvass tovább

2022-11-23-szerda

2022. november 23. 34. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,12-19 Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek … Olvass tovább