2021-10-19-kedd

2021. október 19. 29. évközi hét kedd, Keresztes Szent Pál áldozópap emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,35-38 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, … Olvass tovább

Hírlevél-2021-10-18-hétfő

2021-10-18 1.     Október a Szűzanya hónapja. E hónapban hétköznaponként együtt imádkozzuk a rózsafüzért 17.30-tól a templomban. 2.    Szeretettel ajánljuk az Albert Schweitzer kamarakórus és zenekar október 24-i hangversenyét az Óbudai Főplébániatemplomban, melynek programját mellékelve küldjük. 3.     Családcsoport képzési programra lehet még jelentkezni október 25-ig. A foglalkozások október 29-től január 7-ig lesznek öt alkalommal a Kórház utcai Kanter Károly Felnőttképzési Intézetben. Jelentkezés és további információ a titkarsag@kkfi.hu e-mail … Olvass tovább

2021-10-18-hétfő

2021. október 18. hétfő Szent Lukács evangélista ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,1-9 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! … Olvass tovább

2021-10-17-vasárnap

2021. október 17. Évközi 29. vasárnap, a missziók vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 10,35-45 Abban az időben Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon … Olvass tovább

2021-10-16-szombat

2021. október 16. 28. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,8-12 Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: „Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az … Olvass tovább

2021-10-15-péntek

2021. október 15. 28. évközi hét péntek, Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,1-7 Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely … Olvass tovább

2021-10-14-csütörtök

2021. október 14. 28. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,47-54 Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek neki. Nem hiába … Olvass tovább

2021-10-13-szerda

2021. október 13. 28. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,42-46 Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni! Jaj nektek, farizeusok! Szeretitek a … Olvass tovább

2021-10-12-kedd

2021. október 12. 28. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,37-41 Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a … Olvass tovább

2021-10-11-hétfő

2021. október 11. 28. évközi hét hétfő, Szent XXIII. János pápa emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,29-32 Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az … Olvass tovább