2022-04-29-péntek

2022. április 29. péntek Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje – ünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 11,25-30 Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: “Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én … Olvass tovább

2022-04-28-csütörtök

2022. április 28. Húsvét 2. hét, csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,31-36 Abban az időben így tanított Jézus: „Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit látott és hallott, tanúságtételét … Olvass tovább

2022-04-27-szerda

2022. április 27. Húsvét 2. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,16-21 Abban az időben így tanított Jézus: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa … Olvass tovább

2022-04-26-kedd

2022. április 26. Húsvét 2. hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,7b-15 Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez … Olvass tovább

2022-04-25-hétfő

2022. április 25. Szent Márk evangélista – ünnep Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16, 15-20 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: … Olvass tovább

Hírlevél-2022-04-25-hétfő

  2022-04-25 1.  Április 26-án, kedden 17.30-kor együtt imádkozzuk a templomban a rózsafüzért.   2.  Április 27-én, szerdán 17.30-kor együtt imádkozzuk a templomban a Szent Margit vesperást.   3.  1%: Kérjük a híveket, hogy személyi jövedelemadójuk bevallásánál annak első 1%-át az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványnak, második 1%-át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel (függetlenül attól, hogy van-e ténylegesen fizetendő adójuk). Az … Olvass tovább

2022-04-24-vasárnap

2022. április 24. Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni irgalmasság vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-31 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és … Olvass tovább

2022-04-23-szombat

2022. április 23. Szombat húsvét nyolcadában Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,9-15 Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el … Olvass tovább

2022-04-22-péntek

2022. április 22. Péntek húsvét nyolcadában Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,1-14 Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján: Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” „Mi … Olvass tovább

2022-04-21-csütürtök

2022. április 21. Csütörtök húsvét nyolcadában Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 24,35-48 Az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért … Olvass tovább