2020-04-11-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 11.Húsvét vigíliája Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,1-10 Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, … Olvass tovább

2020-04-10-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 10.Nagypéntek Evangélium Jn 18,1-19,42 Elmélkedés “Beteljesedett” (Jn 19,30) János apostol, a szeretett tanítvány, amikor a szenvedéstörténetet leírta, nemcsak egy történetet írt le, hanem úgy írhatta le, ahogyan azt Jézus láthatta, megélhette. Erre utal Jézus utolsó szava: “Beteljesedett” (Jn 19,30). Mit láthatott az utolsó napokban? A bűn sötétségét és árnyékait … Olvass tovább

2020-04-09-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 9.Nagycsütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 13,1-15 Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti … Olvass tovább

2020-04-08-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 8. NAGYSZERDA Evangélium Szent Máté könyvéből (Mt 26,14-25) A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A … Olvass tovább

2020-04-07-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 7.Nagykedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 13,21-33.36-38 Miután ezeket mondta, Jézus megrendült lelkében, és tanúságot tett e szavakkal: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Egy közületek elárul engem.’’ A tanítványok egymásra néztek, mert zavarba jöttek, hogy kiről mondja. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus keble felé hajolva foglalt helyet. Simon … Olvass tovább

2020-04-06-hétfő

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 6.Nagyhétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 12,1-11 Húsvét előtt hat nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit Jézus föltámasztott halottaiból. Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária pedig fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával … Olvass tovább

2020-04-04-szombat

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 4.5. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 11,45-57 Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett.Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak: … Olvass tovább

2020-04-03-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 3.5. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 10,31-42 Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem?”A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jó cselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, … Olvass tovább

2020-04-02-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 2.5. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,51-59 Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.”A zsidók azt felelték: „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt … Olvass tovább

2020-04-01-szerda

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 1.5. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,31-42 Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem … Olvass tovább