2020-04-30-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 30.Húsvét 3. hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,44-51 A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz:„Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, … Olvass tovább

2020-04-29-szerda

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 29. szerdaSienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje – ünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 11,25-30 Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:„Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! … Olvass tovább

2020-04-28-kedd

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 28.Húsvét 3. hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 6, 30-35 Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből:„Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked! Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: »Égből való kenyeret adott … Olvass tovább

2020-04-27-hétfő

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 27.Húsvét 3. hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,22-29 A csodálatos kenyérszaporítás utáni napon a Genezáreti-tó túlsó partján maradt népnek eszébe jutott, hogy csak egy bárka volt ott. Tudták, hogy Jézus nem szállt a bárkába tanítványaival; tanítványai ugyanis egyedül hajóztak el. Közben Tibériásból több bárka jött a hely … Olvass tovább

2020-04-26-vasárnap

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 26.Húsvét 3. vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk24, 13-35 Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumra – két-három óra járásnyira – fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők … Olvass tovább

2020-04-25-szombat

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 25. szombatSzent Márk evangélista ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16, 15-20 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk:„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek … Olvass tovább

2020-04-24-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 24.Húsvét 2. hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 6, 1-15 Abban az időben Jézus átment a Galileai-tengernek, vagyis Tibériás-tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbevitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival együtt. Közel volt húsvét, a zsidók ünnepe. … Olvass tovább

2020-04-23-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 23.Szent Adalbert, a főegyházmegye védőszentje – főünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,31-36 Abban az időben így tanított Jézus:„Aki a mennyből jön le, az mindenki fölött áll. Aki viszont a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél.Aki a mennyből való, az felülmúl mindenkit. Arról tesz tanúságot, amit … Olvass tovább

2020-04-22-szerda

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 22.Húsvét 2. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,16-21 Abban az időben így tanított Jézus:„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy … Olvass tovább

2020-04-21-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 21.Húsvét 2. hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,7b-15 Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá:„Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van … Olvass tovább