2020-04-20-hétfő

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 20.Húsvét 2. hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,1-8 Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki:„Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, … Olvass tovább

2020-04-19-vasárnap

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 19.Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni irgalmasság vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-31 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk:„Békesség nektek!”Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét … Olvass tovább

2020-04-18-szombat

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 18.Szombat húsvét nyolcadában Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,9-15 Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből annak idején hét ördögöt űzött ki. Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, … Olvass tovább

2020-04-17-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 17.Péntek húsvét nyolcadában Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,1-14 Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk:„Elmegyek halászni.” … Olvass tovább

2020-04-16-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 16.Csütörtök húsvét nyolcadában Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 24,35-48 Az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így … Olvass tovább

2020-04-15-szerda

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 15.Szerda húsvét nyolcadában Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 24,13-35 Aznap ketten közülük egy Emmausz nevű helységbe mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádium távolságra volt, s beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne … Olvass tovább

2020-04-14-kedd

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 14.Kedd húsvét nyolcadában Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,11-18 Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért … Olvass tovább

2020-04-13-hétfő

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 13.Húsvéthétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,8-15 Húsvétvasárnap reggel az asszonyok sietve távoztak el Jézus sírjától. Félelemmel, de még nagyobb örömmel eltelve futottak, hogy értesítsék a tanítványokat. Egyszerre csak Jézus jött szembe velük, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Az asszonyok odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Jézus így … Olvass tovább

2020-04-11-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 11.Húsvét vigíliája Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,1-10 Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, … Olvass tovább

2020-04-10-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. április 10.Nagypéntek Evangélium Jn 18,1-19,42 Elmélkedés “Beteljesedett” (Jn 19,30) János apostol, a szeretett tanítvány, amikor a szenvedéstörténetet leírta, nemcsak egy történetet írt le, hanem úgy írhatta le, ahogyan azt Jézus láthatta, megélhette. Erre utal Jézus utolsó szava: “Beteljesedett” (Jn 19,30). Mit láthatott az utolsó napokban? A bűn sötétségét és árnyékait … Olvass tovább