2022-11-29-kedd

2022. november 29. 1. adventi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,21-24 Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott … Olvass tovább

2020-12-31-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! Karácsonyi idő 2020. december 31. csütörtök Szent I. Szilveszter pápa emléknapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,1-18 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt … Olvass tovább

2020-12-30-szerda

Kedves Újlaki Hívek! Karácsonyi idő 2020. december 30. szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,36-40 Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem … Olvass tovább

2020-12-29-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 29. kedd Karácsonyi idő Becket Szent Tamás püspök vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,22-35 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr … Olvass tovább

2020-12-28-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 28. hétfő Aprószentek ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 2,13-18 Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” … Olvass tovább

2020-12-27-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 27. vasárnap A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,22.39-40 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt … Olvass tovább

2020-12-26-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 26. szombat Szent István vértanú ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,17-22 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a … Olvass tovább

2020-12-25-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 25. péntekKarácsony, ünnepi mise Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,1-17 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A … Olvass tovább

2020-12-24-Vigília

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 24. Karácsony vigíliája Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,18-25 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária el volt jegyezve Józseffel. Mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy méhében fogant a Szentlélektől. József pedig, a férje, igaz ember lévén, nem akarta őt hírbe hozni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor ezeket … Olvass tovább

2020-12-24-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 24. 4. adventi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,67-79 Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka: „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; erős szabadítót támasztott minékünk szolgájának, Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek … Olvass tovább