2022-12-19-hétfő

Adventi hétköznapok: 2022. december 19. szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,5-25 Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, … Olvass tovább

2022-12-09-péntek

2022. december 9. 2. adventi hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 11,16-19 Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: »Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.« Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: »Ördöge van.« Eljött az … Olvass tovább

2022-12-07-szerda

2022. december 7. 2. adventi hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 11,28-30 Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű –, és nyugalmat talál lelketek. Mert … Olvass tovább

2022-11-29-kedd

2022. november 29. 1. adventi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,21-24 Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Magasztallak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott … Olvass tovább

2020-12-31-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! Karácsonyi idő 2020. december 31. csütörtök Szent I. Szilveszter pápa emléknapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,1-18 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt … Olvass tovább

2020-12-30-szerda

Kedves Újlaki Hívek! Karácsonyi idő 2020. december 30. szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,36-40 Abban az időben, amikor a gyermek Jézust szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem … Olvass tovább

2020-12-29-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 29. kedd Karácsonyi idő Becket Szent Tamás püspök vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,22-35 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, szülei felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr … Olvass tovább

2020-12-28-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 28. hétfő Aprószentek ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 2,13-18 Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” … Olvass tovább

2020-12-27-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 27. vasárnap A Szent Család: Jézus, Mária és József ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,22.39-40 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt … Olvass tovább

2020-12-26-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 26. szombat Szent István vértanú ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,17-22 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a … Olvass tovább