2020-12-22-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 22. 4. adventi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,46-56 Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma … Olvass tovább

2020-12-21-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 21. 4. adventi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-45 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: … Olvass tovább

2020-12-20-vasárnap

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 20.Advent 4. vasárnapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt.Az angyal belépett hozzá, és így szólt:„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! … Olvass tovább

2020-12-19-szombat

    Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 19.3. adventi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,5-25 Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem született … Olvass tovább

2020-12-18-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 18.3. adventi hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,18-24 Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. … Olvass tovább

2020-12-17-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 17. 3. adventi hét csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,1-17 Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm. Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, … Olvass tovább

2020-12-16-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 16. 3. adventi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 7,19-23 Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel a kérdéssel küldte őket az Úrhoz: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött minket, és kérdezteti: Te vagy-e … Olvass tovább

2020-12-15-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 15. 3. adventi hét kedd Boldog Brenner János áldozópap és vértanú emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 21,28-32 Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: »Fiam, menj ki ma, … Olvass tovább

2020-12-14-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 14. 3. adventi hét hétfő Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 21,23-27 Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Jézus így válaszolt: … Olvass tovább

2020-12-13-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. december 13. Advent 3. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,6-8;19-28 Abban az időben föllépett egy ember: az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János … Olvass tovább