2020-07-31-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 31. 17. évközi hét péntek Loyolai Szent Ignác emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,54-58 Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ács fia ez? És nem Mária … Olvass tovább

2020-07-30-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 30. 17. évközi hét csütörtök (Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter) Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,47-53 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, … Olvass tovább

2020-07-29-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 29. szerda Szent Márta emléknapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 11,19-27 Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt … Olvass tovább

2020-07-28-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 28. 17. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,36-43 Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A … Olvass tovább

2020-07-27-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 27. Évközi 17. hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,31-35 Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek: „A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, … Olvass tovább

2020-07-26-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 26. Évközi 17. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,44-46 Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, … Olvass tovább

2020-07-25-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 25. szombat Szent Jakab apostol ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 20,20-28 Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam … Olvass tovább

2020-07-24-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 24. Árpád-házi Szent Kinga ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 13,18-23 Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. … Olvass tovább

2020-07-23-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 23. Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,1-8 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták … Olvass tovább

2020-07-22-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. július 22. szerda Szent Mária Magdolna ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,1.11-18 A hét első napján, húsvétvasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába … Olvass tovább