2020-06-30-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 30. 13. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,23-27 Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: „Uram, ments meg minket! Elveszünk!” Jézus így szólt … Olvass tovább

2020-06-29-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 29. hétfő Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-19 Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: … Olvass tovább

2020-06-28-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 28. vasárnap Templomunk búcsúünnepe: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-56 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte … Olvass tovább

2020-06-27-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 27. szombatSzent László király ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,34-40 Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:„Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”Jézus így válaszolt:„Szeresd az Urat, a … Olvass tovább

2020-06-26-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 26.12. évközi hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,1-4 Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte:„Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.”Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt:„Akarom, tisztulj meg!”Erre a leprás azonnal megtisztult. … Olvass tovább

2020-06-25-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 25.12. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,21-29 Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet:„A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram! Uram! « Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem:»Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? … Olvass tovább

2020-06-24-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 24. szerdaKeresztelő Szent János születése, főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,57-66.80 Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja … Olvass tovább

2020-06-23-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 23.12. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,6.12-14 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:„Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek … Olvass tovább

2020-06-22-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 22.12. évközi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,1-5 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem … Olvass tovább

2020-06-21-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 21.Évközi 12. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,26-33 Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:„Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!És … Olvass tovább