2020-06-10-szerda

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. június 10. Évközi 10. hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,17-19 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a … Olvass tovább

2020-06-09-kedd

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. június 9. Évközi 10. hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,13-16 Jézus így tanított a hegyi beszédben: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült … Olvass tovább

2020-06-08-hétfő

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. június 8. Évközi 10. hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,1-12 Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. … Olvass tovább

2020-06-07-vasárnap

Kedves Újlaki Testvérek! 2020. június 7. vasárnap Szentháromság vasárnapja – főünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,16-18 Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje … Olvass tovább

2020-06-06-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 6. 9. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,38-44 Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: „Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben … Olvass tovább

2020-06-05-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 5. 9. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,35-37 Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel: „Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: „Így szól az Úr az én Uramhoz: »Jobbom felől foglalj … Olvass tovább

2020-06-04-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 4. csütörtök A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 22,14-20 Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg … Olvass tovább

2020-06-03-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 3. 9. évközi hét szerda Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,18-27 Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: „Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és … Olvass tovább

2020-06-02-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 2. 9. évközi hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,13-17 Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: „Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az … Olvass tovább

2020-06-01-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. június 1. hétfő Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja – emléknap Evangélium Szent János könyvéből Jn 19,25-27 Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” … Olvass tovább