2020-05-31-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 31. Pünkösdvasárnap – főünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,19-23 Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az … Olvass tovább

2020-05-30-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 30. Húsvét 7. hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,20-25 Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: … Olvass tovább

2020-05-29-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 29.Húsvét 7. hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,15-19 Amikor feltámadása után egy alkalommal Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől:„Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”Péter így szólt:„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”Erre Jézus azt mondta neki:„Legeltesd bárányaimat!”Aztán újra megkérdezte tőle:„Simon, János fia, szeretsz … Olvass tovább

2020-05-28-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 28.Húsvét 7. hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,20-26 Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:„Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is … Olvass tovább

2020-05-27-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 27.Húsvét 7. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,11b-19 Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:„Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más … Olvass tovább

2020-05-26-kedd

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 26.Húsvét 7. hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,1-11a Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök … Olvass tovább

2020-05-25-hétfő

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 25.Húsvét 7. hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,29-33 Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték:„Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.”Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – … Olvass tovább

2020-05-24-vasárnap

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 24. vasárnapUrunk mennybemenetele – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 28,16-20 Abban az időben a tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek.Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik:„Én kaptam meg minden hatalmat … Olvass tovább

2020-05-23-szombat

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 23.Húsvét 6. hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,23b-28 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, … Olvass tovább

2020-05-22-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. május 22.Húsvét 6. hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,20-23a Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:„Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte gyermekét, … Olvass tovább