2020-11-30-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 30. Szent András apostol ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 4,18-22 A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, … Olvass tovább

2020-11-29-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 29. Advent 1. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: „Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát … Olvass tovább

2020-11-28-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 28. 34. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,34-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. … Olvass tovább

2020-11-27-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 27. 34. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,29-33 Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel … Olvass tovább

2020-11-26-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 26. 34. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,20-28 Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: „Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, … Olvass tovább

2020-11-25-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 25. 34. évközi hét szerda Alexandriai Szent Katalin szűz vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,12-19 Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, … Olvass tovább

2020-11-24-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 24. 34. évközi hét kedd Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,5-11 Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, … Olvass tovább

2020-11-23-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 23. 34. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,1-4 Jézus egy alkalommal megfigyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özvegyasszony két fillért dobott be. Erre megjegyezte: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek … Olvass tovább

2020-11-22-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 22. Krisztus, a Mindenség Királya, főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,31-46 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat … Olvass tovább

2020-11-21-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 21. 33. évközi hét szombat Szűz Mária bemutatása a templomban, emléknap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 12,46-50 Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” … Olvass tovább