2022-11-18-péntek

2022. november 18. 33. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,45-48 Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: »Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.«” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az … Olvass tovább

2022-11-8-kedd

2022. november 8. 32. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,7-10 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: «Gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz.» Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és … Olvass tovább

2022-11-04-péntek

2022. november 4. 31. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 16,1-8 Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.« Az intéző így gondolkodott … Olvass tovább

2020-11-30-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 30. Szent András apostol ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 4,18-22 A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, … Olvass tovább

2020-11-29-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 29. Advent 1. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 13,33-37 Abban az időben Jézus így tanított: „Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát … Olvass tovább

2020-11-28-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 28. 34. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,34-36 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. … Olvass tovább

2020-11-27-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 27. 34. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,29-33 Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat! Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is, amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel … Olvass tovább

2020-11-26-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 26. 34. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,20-28 Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről: „Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, … Olvass tovább

2020-11-25-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 25. 34. évközi hét szerda Alexandriai Szent Katalin szűz vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,12-19 Abban az időben Jézus így készítette elő tanítványait a rájuk váró megpróbáltatásokra: „Kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, … Olvass tovább

2020-11-24-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 24. 34. évközi hét kedd Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 21,5-11 Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a (jeruzsálemi) templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, … Olvass tovább