2020-11-20-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 20. 33. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,45-48 Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: „Írva van: »Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.«” Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a … Olvass tovább

2020-11-19-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,27-38 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat … Olvass tovább

2020-11-18-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 18. 33. évközi hét szerda A Szent Péter és Szent Pál bazilika felszentelésének emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,11-28 Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és … Olvass tovább

2020-11-17-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 17. 33. évközi hét kedd Nagy Szent Gertrúd szűz emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,1-10 Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony … Olvass tovább

2020-11-16-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 16. 33. évközi hét hétfő Skóciai Szent Margit emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,35-43 Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: … Olvass tovább

2020-11-15-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 15. Évközi 33. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,14-30 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki … Olvass tovább

2020-11-14-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 14. 32. évközi hét szombat Szűz Mária szombati emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,1-8 Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban … Olvass tovább

2020-11-13-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 13. 32. évközi hét péntek Magyar szentek és boldogok emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,26-37 Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött … Olvass tovább

2020-11-12-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 12. 32. évközi hét csütörtök Szent Jozafát püspök és vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,20-25 A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd, itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek … Olvass tovább

2020-11-11-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 11. 32. évközi hét szerda Tours-i Szent Márton püspök emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,11-19 Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor megálltak, és hangosan így kiáltottak: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” … Olvass tovább