2020-11-10-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 10. 32. évközi hét kedd Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,7-10 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: «Gyere ide tüstént, és ülj asztalhoz.» Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat, és … Olvass tovább

2020-11-09-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 9. A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,13-22 Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a … Olvass tovább

2020-11-08-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 8. Évközi 32. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,1-13 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: „A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat … Olvass tovább

2020-11-07-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 7. 31. évközi hét szombat, Boldogságos Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 16,9-15 Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, … Olvass tovább

2020-11-06-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 6. 31. évközi hét péntek Elsőpéntek, Jézus Szentséges Szíve Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 16,1-8 Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem … Olvass tovább

2020-11-05-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 5. Szent Imre herceg ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,35-40 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk … Olvass tovább

2020-11-04-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 4. 31. évközi hét szerda Borromeo Szent Károly püspök emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 14,25-33 Abban az időben, amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet … Olvass tovább

2020-11-03-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 3. 31. évközi hét kedd Porres Szent Márton emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 14,15-24 Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!” Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát rendezett. Sokakat meghívott. Amikor eljött a lakoma ideje, … Olvass tovább

2020-11-02-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 2. Halottak napja Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,51-58 Jézus egyszer így beszélt a sokasághoz: „Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a … Olvass tovább

2020-11-01-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. november 1. Mindenszentek ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,1-12a Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a … Olvass tovább