2022-10-27-csütörtök

2022. október 27. 30. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,31-35 Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.” De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és … Olvass tovább

2022-10-17-hétfő

2022. október 17. 29. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,13-21 Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?” Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden … Olvass tovább

2022-10-03-hétfő

2020. október 3. 27. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,25-37 Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes … Olvass tovább

2022-10-01-szombat

2022. október 1. 26. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,17-24 A hetvenkét tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták Jézusnak –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. … Olvass tovább

2020-10-31-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 31. 30. évközi hét szombat Boldog Romzsa Tódor püspök vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 14,1.7-11 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, … Olvass tovább

2020-10-30-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 30. 30. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 14,1-6 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a … Olvass tovább

2020-10-29-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 29. 30. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,31-35 Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.” De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De … Olvass tovább

2020-10-28-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 28. 30. évközi hét szerda Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,12-19 Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; … Olvass tovább

2020-10-27-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 27. 30. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,18-21 Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között.” … Olvass tovább

2020-10-26-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 26. 30. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,10-17 Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette … Olvass tovább