2020-10-31-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 31. 30. évközi hét szombat Boldog Romzsa Tódor püspök vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 14,1.7-11 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, … Olvass tovább

2020-10-30-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 30. 30. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 14,1-6 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Az ott tartózkodók figyelték őt. Akkor eléje állt egy vízkóros ember. Jézus megkérdezte a törvénytudókat és farizeusokat: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” De azok nem válaszoltak. Erre ő megérintette a … Olvass tovább

2020-10-29-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 29. 30. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,31-35 Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették: „Sietve távozzál innen! Heródes meg akar ölni.” De ő ezt válaszolta: „Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök, és gyógyítok ma és holnap; csak harmadnapra fejezem be. De … Olvass tovább

2020-10-28-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 28. 30. évközi hét szerda Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,12-19 Jézus egyszer fölment egy hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak nevezett: Simont, akit Péternek is hívott, és testvérét, Andrást; … Olvass tovább

2020-10-27-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 27. 30. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,18-21 Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között.” … Olvass tovább

2020-10-26-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 26. 30. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,10-17 Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már tizennyolc éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Asszony, megszabadultál betegségedtől.” Közben rátette … Olvass tovább

2020-10-25-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 25. Évközi 30. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,36-40 Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az … Olvass tovább

2020-10-24-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 24. 29. évközi hét szombat Claret Szent Antal Mária emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 13,1-9 Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi … Olvass tovább

2020-10-23-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október23. 29. évközi hét péntek Kapisztrán Szent János emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk12,54-59 „Ha látjátok, hogy nyugaton felhő támad, mindjárt mondjátok: »Eső jön!«, és úgy is történik. Ha déli szél fúj, azt mondjátok: «Hőség lesz!», és megjön az is. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni; a mai idők jeleit miért … Olvass tovább

2020-10-22-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 22. 29. évközi hét csütörtök Szent II. János Pál pápa emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,49-53 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, … Olvass tovább