2020-10-21-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 21. 29. évközi hét szerda, Boldog IV. Károly király emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,39-48 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor … Olvass tovább

2020-10-20-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 20. 29. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,35-38 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk … Olvass tovább

2020-10-19-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 19. 29. évközi hét hétfő De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák vértanúk emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,13-21 Abban az időben, amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy … Olvass tovább

2020-10-18-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 18. Évközi 29. vasárnap A missziók vasárnapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,15-21 Abban az időben a farizeusok félrevonultak és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel: „Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és … Olvass tovább

2020-10-17-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 17. 28. évközi hét szombat Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,8-12 Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: „Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én … Olvass tovább

2020-10-16-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 16. 28. évközi hét péntek Szent Hedvig szerzetesnő emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,1-7 Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csaknem agyontaposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne; sem olyan titok, amely ki … Olvass tovább

2020-10-15-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 15. 28. évközi hét csütörtök, Avilai Nagy Szent Teréz szerzetes egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,47-54 Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: … Olvass tovább

2020-10-14-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 14. 28. évközi hét szerda I. Szent Kallixtusz pápa és vértanú Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,42-46 Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz: „Jaj nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt … Olvass tovább

2020-10-13-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 13. 28. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,37-41 Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán … Olvass tovább

2020-10-12-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. október 12. 28. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,29-32 Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is … Olvass tovább