2020-09-20-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 20. 25. évközi hét vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 20,1-16a Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül … Olvass tovább

2020-09-19-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 19. 24. évközi hét szombat Szent Januáriusz püspök és vértanú emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 8,4-15 Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak … Olvass tovább

2020-09-18-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 18. 24. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 8,1-3 Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment … Olvass tovább

2020-09-17-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 17. 24. évközi hét csütörtök Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 7,36-50 Abban az időben: Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van … Olvass tovább

2020-09-16-szerda

Kedves Újlaki Hívek!   2020. szeptember 16. 24. évközi hét szerda Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 7,31-35 Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez: Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz: Furulyáztunk, de nem táncoltatok. … Olvass tovább

2020-09-15-kedd

  Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 15. keddA Fájdalmas Szűzanya emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,33-35 Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához:„Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te … Olvass tovább

2020-09-14-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 14. hétfő A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,13-17 Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát … Olvass tovább

2020-09-13-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 13. 24. évközi vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,21-35 Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni … Olvass tovább

2020-09-12-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 12. Szűz Mária szent neve emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-47 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így … Olvass tovább

2020-09-11-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 11. 23. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,39-42 Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg … Olvass tovább