2020-09-13-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 13. 24. évközi vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,21-35 Abban az időben: Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer! A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni … Olvass tovább

2020-09-12-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 12. Szűz Mária szent neve emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-47 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így … Olvass tovább

2020-09-11-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 11. 23. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,39-42 Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg … Olvass tovább

2020-09-10-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 10. 23. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,27-38 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat … Olvass tovább

2020-09-09-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 9. 23. évközi hét szerda Claver Szent Péter áldozópap emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,20-26 Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt: „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok … Olvass tovább

2020-09-08-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 8. kedd Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Mt 1,18-23 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy … Olvass tovább

2020-09-07-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 7. hétfőSzent Márk, István és Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,28-33 Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért … Olvass tovább

2020-09-06-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 6. Évközi 23. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,15-20 „Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg … Olvass tovább

2020-09-05-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 5.22. évközi hét szombatKalkuttai Szent Teréz szűz emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 6,1-5 Amikor Jézus Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kalászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt:„Miért tesztek olyant, ami szombaton tilos?”Jézus válaszolt nekik:„Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival … Olvass tovább

2020-09-04-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. szeptember 4. 22. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 5,33-39 Egy alkalommal a farizeusok és írástudók így szóltak Jézushoz: „János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, és ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid azonban csak esznek-isznak.” Jézus így felelt nekik: „Csak nem foghatjátok böjtre a násznépet, amíg vele van … Olvass tovább