2021-04-30-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 30. Húsvét 4. hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 14,1-6 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, … Olvass tovább

2021-04-29-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 29. csütörtök Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje – ünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 11,25-30 Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez … Olvass tovább

2021-04-28-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 28. Húsvét 4. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 12, 44-50 Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette:„Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja … Olvass tovább

2021-04-27-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 27. Húsvét 4. hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 10, 22-30 Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók körülvették őt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus … Olvass tovább

2021-04-26-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 26. Húsvét 4. hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 10, 1-10 Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót … Olvass tovább

2021-04-25-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 25. Húsvét 4. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 10, 11-18 Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön … Olvass tovább

2021-04-24-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 24. Húsvét 3. hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,60-69 Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha … Olvass tovább

2021-04-23-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 23. Szent Adalbert püspök és vértanú, a Főegyházmegye védőszentje – főünnep Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,18-21 Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak … Olvass tovább

2021-04-22-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 22. Húsvét 3. hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,44-51 A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az … Olvass tovább

2021-04-21-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. április 21. Húsvét 3. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,35-40 Kafarnaumban így tanította Jézus a sokaságot: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Megmondtam nektek: »Bár láttok engem, mégsem hisztek.« Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön. … Olvass tovább