2021-02-28-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 9,2-10 Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik … Olvass tovább

2021-02-27-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 27. 1. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,43-48 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a régi parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek … Olvass tovább

2021-02-26-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 26. 1. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,20-26 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: «Ne ölj!» Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt … Olvass tovább

2021-02-25-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 25. 1. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,7-12 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ … Olvass tovább

2021-02-24-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 24. szerda Szent Mátyás apostol ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 15,9-17 Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket … Olvass tovább

2021-02-23-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 23. 1. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6,7-15 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek … Olvass tovább

2021-02-22-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február22. hétfő Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-19 Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek … Olvass tovább

2021-02-21-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 21. Nagyböjt 1. vasárnapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,12-15 Abban az időben a Lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, … Olvass tovább

2021-02-20-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 20. Szombat hamvazószerda után Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 5,27-32 Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és … Olvass tovább

2021-02-19-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 19. Péntek hamvazószerda után Evangélium Szent Márk könyvéből Mt 9,14-15 Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?” Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek … Olvass tovább