2021-02-18-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 18. Csütörtök hamvazószerda után Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,22-25 Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, … Olvass tovább

2021-02-17-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 17. Hamvazószerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6,1-6.16-18 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék … Olvass tovább

2021-02-16-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 16. 6. évközi hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 8,14-21 A tanítványok egy alkalommal áthajóztak a Genezáreti-tavon. Elfelejtettek kenyeret vinni magukkal, és csak egy kenyerük volt a bárkában. Jézus a lelkükre kötötte: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától!” Ők egymás közt arról beszélgettek, hogy nem hoztak magukkal kenyeret. … Olvass tovább

2021-02-15-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 15. 6. évközi hét hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 8,11-13 Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle … Olvass tovább

2021-02-14-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 14. Évközi 6. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,40-45 Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, … Olvass tovább

2021-02-13-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 13. 5. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 8,1-10 Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, … Olvass tovább

2021-02-12-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 12. 5. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 7,31-37 Jézus eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a Galileai-tóhoz érkezett, a Tízváros környékére. Ott egy siketnémát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. … Olvass tovább

2021-02-11-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 11. csütörtök A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapja, a betegek világnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,1-11 Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus … Olvass tovább

2021-02-10-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 10. 5. évközi hét szerda Szent Skolasztika szűz emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 7,14-23 Jézus egy alkalommal ismét magához hívta a népet, és így tanította őket: „Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe; hanem ami az emberből származik, … Olvass tovább

2021-02-09-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. február 9. 5. évközi hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 7,1-13 Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket … Olvass tovább