2021-01-31-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 31. Évközi 4. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,21-28 Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott … Olvass tovább

2021-01-30-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 30. 3. évközi hét szombat Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,35-41 Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar … Olvass tovább

2021-01-29-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 29. 3. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,26-34 Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A … Olvass tovább

2021-01-28-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 28. 3. évközi hét csütörtök Aquinói Szent Tamás, egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,21-25 Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; … Olvass tovább

2021-01-27-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 27. 3. évközi hét szerda Merici Szent Angéla, szűz emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,1-20 Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így … Olvass tovább

2021-01-26-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 26. kedd Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,1-9 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az … Olvass tovább

2021-01-25-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 25. hétfő Szent Pál apostol megtérése, ünnep Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,15-18 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a … Olvass tovább

2021-01-24-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 24. Évközi 3. vasárnap Az Ökumenikus imahét zárónapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,14-20 Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, … Olvass tovább

2021-01-23-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 23. 2. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,20-21 Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért Kafarnaumba, Péter házába. Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, … Olvass tovább

2021-01-22-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 22. péntek Boldog Batthyány-Strattmann László családapa emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,35-43 Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid … Olvass tovább