2021-01-21-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 21. csütörtök Szent Ágnes, szűz és vértanú emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,7-12 Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen … Olvass tovább

2021-01-20-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 20. 2. évközi hét szerda Boldog Özséb áldozópap emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,1-6 Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” … Olvass tovább

2021-01-19-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 19. 2. évközi hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,23-28 Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és … Olvass tovább

2021-01-18-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 18. hétfő Árpád-házi Szent Margit ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,1-13 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, … Olvass tovább

2021-01-17-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 17. Évközi 2. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,35-42 Abban az időben ott állt Keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: … Olvass tovább

2021-01-16-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 16. 1. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,13-17 Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi, akit Máténak … Olvass tovább

2021-01-15-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 15. 1. évközi hét péntek Remete Szent Pál emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,1-12 Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian jöttek össze, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el; ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy … Olvass tovább

2021-01-14-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 14. 1. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,40-45 Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és … Olvass tovább

2021-01-13-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 13. 1. évközi hét szerda Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,29-39 Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt … Olvass tovább

2021-01-12-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 12. 1. évközi hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1, 21-28 Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a kafarnaumi zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan … Olvass tovább