2021-01-11-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 11. 1. évközi hét, hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 2,16-21 Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten országáról szóló evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, … Olvass tovább

2021-01-10-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 10. vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 1,7-11 Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött … Olvass tovább

2021-01-09-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 9. szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 6,45-52 Miután Jézus jóllakatott ötezer embert, nyomban felszólította tanítványait, hogy szálljanak a bárkába, és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt a tavon, ő … Olvass tovább

2021-01-08-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 8. péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 6,34-44 Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az … Olvass tovább

2021-01-07-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 7. csütörtök Penyaforti Szent Rajmund szerzetes, áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 4,12-17.23-25 Amikor Jézus meghallotta, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: „Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, … Olvass tovább

2021-01-06-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 6. szerda Urunk megjelenése, Vízkereszt – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 2,1-12 Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s … Olvass tovább

2021-01-05-kedd

Kedves Újlaki Hívek! Karácsonyi idő 2021. január 5. kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,43-51 Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e … Olvass tovább

2021-01-04-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! Karácsonyi idő 2021. január 4.hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,35-42 Abban az időben Keresztelő János ott állt két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: „Mit … Olvass tovább

2021-01-03-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,1-18 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A … Olvass tovább

2021-01-02-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. január 2. szombat Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,19-28 Keresztelő János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék öt: „Ki vagy te?” Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: „Nem én vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték … Olvass tovább