2021-05-23-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 23. Pünkösdvasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,19-23 Amikor a hét első napján, húsvétvasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az … Olvass tovább

2021-05-22-szombat

  Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 22.Húsvét 7. hét, szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,20-25 Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult:„Uram, … Olvass tovább

2021-05-21-péntek

  Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 21.Húsvét 7. hét, péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 21,15-19 Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől:„Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”Péter így szólt:„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.”Erre Jézus azt mondta neki:„Legeltesd bárányaimat!”Aztán újra megkérdezte tőle:„Simon, János fia, szeretsz … Olvass tovább

2021-05-20-csütörtök

  Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 20.Húsvét 7. hét, csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,20-26 Abban a időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott:„Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egy legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is … Olvass tovább

2021-05-19-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 19. Húsvét 7. hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,11b-19 Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: „Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és … Olvass tovább

2021-05-18-kedd

  Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 18.Húsvét 7. hét, kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 17,1-11a Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:„Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök … Olvass tovább

2021-05-17-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 17. Húsvét 7. hét, hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,29-33 Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét, tanítványai megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az … Olvass tovább

2021-05-16-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 16. vasárnap Urunk mennybemenetele Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,15-20 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: … Olvass tovább

2021-05-15-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 15. Húsvét 6. hét, szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,23b-28 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az … Olvass tovább

2021-05-14-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. május 14. Húsvét 6. hét, péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,20-23a Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; de amikor megszülte … Olvass tovább