2021-03-31-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 31. Nagyszerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 26,14-25 A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: „Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust?” Azok harminc ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. … Olvass tovább

2021-03-30-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 30. Nagykedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 13,21-33.36-38 Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette: „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus … Olvass tovább

2021-03-29-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 29. Nagyhétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 12,1-11 Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére, Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd … Olvass tovább

2021-03-28-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 28. Virágvasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 14,1-15,47 A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették, és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus ezt válaszolta: „Te mondod.” A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus … Olvass tovább

2021-03-27-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 27. 5. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 11,45-57 Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így … Olvass tovább

2021-03-26-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 26. 5. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 10,31-42 Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem?” A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jó cselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, … Olvass tovább

2021-03-25-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 25. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel … Olvass tovább

2021-03-24-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 24. 5. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,31-42 Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem … Olvass tovább

2021-03-23-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 23. 5. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,21-30 A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én … Olvass tovább

2021-03-22-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 22. 5. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,1-11 Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így … Olvass tovább