2021-03-21-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 21. Nagyböjt 5. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 12,20-33 Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, … Olvass tovább

2021-03-19-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,16.18-21.24a Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. … Olvass tovább

2021-03-18-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 18. 4. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,31-47 Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, az Atya, és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti Keresztelő Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot … Olvass tovább

2021-03-17-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 17. 4. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,17-30 Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Istent Atyjának mondta, és így … Olvass tovább

2021-03-16-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 16. 4. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,1-16 A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus … Olvass tovább

2021-03-15-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 15. 4. nagyböjti hét hétfő Evangélium Szent János könyvéből Jn 4,43-54 Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett, mert ők is ott voltak … Olvass tovább

2021-03-14-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 14. Nagyböjt 4. vasárnapja Evangélium Szent János könyvéből Jn 3,14-21 Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta … Olvass tovább

2021-03-13-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 13. 3. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,9-14 Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát … Olvass tovább

2021-03-12-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 12. 3. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 12,28b-34 Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és … Olvass tovább

2021-03-11-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2021. március 11. 3. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,14-23 Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi … Olvass tovább