2020-08-31-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 31. hétfő az Esztergomi Bazilika felszentelésének évfordulója Evangélium Szent János könyvéből Jn 2,13-22 Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy … Olvass tovább

2020-08-30-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 30. Évközi 22. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,21-27 Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette: „Isten ments, … Olvass tovább

2020-08-29-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 29. szombat Keresztelő Szent János vértanúsága Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 6,17-29 Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogatta Jánost, és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest: „Nem szabad elvenned testvéred feleségét.” Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna … Olvass tovább

2020-08-28-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 28. 21. évközi hét péntek Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,1-13 Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: „A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. … Olvass tovább

2020-08-27-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 27. 21. évközi hét csütörtök Szent Mónika emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 24,42-51 Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz: „Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, … Olvass tovább

2020-08-26-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 26. 21. évközi hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 23,27-32 Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: „Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Olyanok vagytok, mint a fehérre meszelt sírok, amelyek kívülről szépnek látszanak, belül azonban holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igaznak látszotok az … Olvass tovább

2020-08-25-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 25. 21. évközi hét kedd Szent Lajos király és Kalazanci Szent József rendalapító emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 23,23-26 Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat: „Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb … Olvass tovább

2020-08-24-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 24. hétfő Szent Bertalan apostol Evangélium Szent János könyvéből Jn 13,45-51 Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát.” „Jöhet valami jó Názáretből?” – kérdezte Natánael. „Gyere és győződjél meg róla!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, … Olvass tovább

2020-08-23-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 23. Évközi 21. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-20 Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok engem?” … Olvass tovább

2020-08-22-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 22. 20. évközi hét szombat Boldogságos Szűz Mária királynő emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 23,1-12 Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz: „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert … Olvass tovább