2020-08-21-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 21. 20. évközi hét péntek Szent X. Piusz pápa emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,34-40 Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a … Olvass tovább

2020-08-20-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 20. Szent István király, Magyarország fővédőszentjének főünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,24-29 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, … Olvass tovább

2020-08-19-szerda

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 19. 20. évközi hét szerda Szent Bernát apát és egyháztanító emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 20,1-16a Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket … Olvass tovább

2020-08-18-kedd

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 18. 20. évközi hét kedd Eudes Szent János áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 19,23-30 A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Bizony, mondom nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia … Olvass tovább

2020-08-17-hétfő

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 17. 20. évközi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 19,16-22 Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: „Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” Jézus így válaszolt neki: „Miért kérdezel engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az … Olvass tovább

2020-08-16-vasárnap

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 16. Évközi 20. vasárnap Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 15,21-28 Jézus továbbhaladt, és Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá … Olvass tovább

2020-08-15-szombat

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony főünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-56 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így … Olvass tovább

2020-08-14-péntek

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 14. 19. évközi hét péntek Szent Maximilián Kolbe áldozópap és vértanú emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 19,3-12 Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Jézus ezt felelte: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az … Olvass tovább

2020-08-13-csütörtök

Kedves Újlaki Hívek! 2020. augusztus 13. 19. évközi hét csütörtök Boldog XI. Ince pápa emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,21-19,1 Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer. A mennyek országa olyan, mint … Olvass tovább

2020-08-12-szerda

2020. augusztus 12. 19. évközi hét szerda Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 18,15-20 Jézus egy alkalommal így oktatta tanítványait: „Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy »kettőnek a tanúbizonysága vagy … Olvass tovább