2021-08-06-péntek

2021. augusztus 6. péntek Urunk színeváltozásának ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 9,2-10 Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és … Olvass tovább

2021-08-05-csütörtök

2021. augusztus 5. 18. évközi hét szerda, Havas Boldogasszony emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-23 Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok … Olvass tovább

2021-08-04-szerda

2021. augusztus 4. 18. évközi hét szerda, Vianney Szent János Mária áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 15,21-28 Abban az időben Jézus továbbhaladt. Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem!” Ő azonban … Olvass tovább

2021-08-03-kedd

2021. augusztus 3. 18. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 14,22-36 Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt … Olvass tovább

2021-08-02-hétfő

2021. augusztus 2. 18. évközi hét hétfő, Vecelli Szent Özséb püspök emléknapja Evangélium Szent János könyvéből Mt 14,13-21 Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt, és elment onnan egy kietlen helyre, egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Amikor kiszállt a hajóból, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk … Olvass tovább

Hírlevél-2021-08-02

2021-08-02-hétfő 1. A járvány kitörése óta minden este 8 órakor a koronavírus áldozataiért, a betegekért és a járvány megszűnéséért elmondtunk egy tizedet a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkával: „Aki értünk a keresztet hordozta”. Augusztus első napjától az Eucharisztikus Kongresszus befejező napjáig a világosság rózsafüzér ötödik titkát fogjuk imádkozni: „Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát”. Ez az ima a kongresszusra való ráhangolódást … Olvass tovább

2021-08-01-vasárnap

2021. augusztus 1. Évközi 18. vasárnap Evangélium Szent János könyvéből Jn 6,24-35 Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, … Olvass tovább

Hírlevél-2022-01-31-hétfő-javított

    2022-01-31 1.     Február hónapban is minden kedden este 17.30-tól együtt imádkozzuk a rózsafüzért a templomban.   2.     A Nyugdíjasklub következő foglalkozása február 1-jén 10 órakor lesz a Szent Margit teremben.   3.     Február 2-án, szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az esti szentmisén gyertyaszentelés és gyertyás körmenetet lesz. Ezen a napon a reggeli és az esti misét is közvetítjük.   4.     Február 3-án, csütörtökön, Szent Balázs … Olvass tovább

Hírlevél-2022-01-17-hétfő

  2022-01-17 1.   A Szent Margit emlékmisét idén január 16-án, vasárnap 11 órai kezdettel celebrálta Erdő Péter bíboros úr a margitszigeti romoknál. Szentbeszédében a nemzetek közti együttműködésre hívta fel a jelenlévők figyelmét. Ezúton köszönjük a nagyszámú plébániai csapatnak, akik az ünnep méltó módon való lebonyolítását elősegítették, akik mind a szentmise lebonyolításában, mind Bíboros úr és kísérete vendégül látásában segédkeztek. … Olvass tovább