2023-01-31-kedd

2023. január 31. 4. évközi hét kedd Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 5,21-43 Abban az időben, amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a Genezáreti-tó túlsó partjára, a parton nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a … Olvass tovább

2023-01-30-hétfő

2023. január 30. 4. évközi hét hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 5,1-20 Jézus és tanítványai áthajóztak a Genezáreti-tó keleti partjára, a gerázaiak földjére. Amint Jézus kiszállt a hajóból, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállt ember futott feléje. A sírboltokban lakott, és még láncra verve sem tudták féken tartani. Sokszor megbilincselték és láncra verték, … Olvass tovább

2023-01-28-szombat

2022. január 28. 3. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,35-41 Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a túlsó partra.” Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézust magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, … Olvass tovább

2023-01-27-péntek

2023. január 27. 3. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,26-34 Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz … Olvass tovább

2023-01-26-csütörtök

2023. január 26. 3. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 4,21-25 Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz: „Vajon azért gyújtanak-e lámpát, hogy a véka alá vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért-e, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, hacsak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson; és semmi sem történik titokban, hacsak nem azért, … Olvass tovább

2023-01-25-szerda

2023. január 25. Szent Pál apostol megtérésének ünnepe Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 16,15-18 Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A … Olvass tovább

2023-01-23-hétfő

2023. január 23. 3. évközi hét hétfő Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,22-30 Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország … Olvass tovább

2023-01-21-szombat

2023. január 21. 2. évközi hét szombat Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,20-21 Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért Kafarnaumba, Péter házába. Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette. … Olvass tovább

2023-01-20-péntek

2023. január 20. 2. évközi hét péntek Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,13-19 Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, … Olvass tovább

2023-01-19-csütörtök

2023. január 19. 2. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 3,7-12 Abban az időben tanítványaival együtt Jézus visszavonult a Genezáreti-tóhoz. Nagy tömeg követte Galileából. Sőt Júdeából és Jeruzsálemből, Idumeából meg a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe. Jézus meghagyta … Olvass tovább