2023-04-01-szombat

2023. április 1. 5. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent János könyvéből Jn 11,45-57 Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett. Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak: „Mit tegyünk? … Olvass tovább

2023-03-30-csütörtök

2023. március 30. 5. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,51-59 Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre.” A zsidók azt felelték: „ „Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy. Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: … Olvass tovább

2023-03-29-szerda

2023. március 29. 5. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,31-42 Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik: „Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” Ők erre tiltakoztak: „Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod … Olvass tovább

2023-03-28-kedd

2023. március 28. 5. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 8,21-30 A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti … Olvass tovább

2023-03-25-szombat

2023. március 25. szombat Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony – főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel … Olvass tovább

2023-03-24-péntek

2023. március 24. 4. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent János könyvéből Jn 7,1-2.10.25-30 A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani … Olvass tovább

2023-03-23-csütörtök

2023. március 23. 4. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,31-47 Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: „Ha én tanúskodom önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról. … Olvass tovább

2023-03-22-szerda

2022. március 22. 4. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,17-30 Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: „Az én Atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát … Olvass tovább

2023-03-21-kedd

2023. március 21. 4. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent János könyvéből Jn 5,1-16 A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok, sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott … Olvass tovább

2023-03-20-hétfő

2023. március 20. Szent József a Boldogságos Szűz Mária jegyese – főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 1,16-24 Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz … Olvass tovább