2022-07-02-szombat

2022. július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-56 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: … Olvass tovább

2022-06-30-csütörtök

2022. június 30. 13. évközi hét, csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 9,1-8 Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, … Olvass tovább

2022-06-29-szerda

2022. június 29. szerda Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-19 Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek … Olvass tovább

2022-06-28-kedd

2022. június 28. 13. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,23-27 Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: „Uram, ments meg minket! Elveszünk!” Jézus így szólt hozzájuk: „Mit féltek, … Olvass tovább

2022-06-27-hétfő

2022. június 27. hétfő Szent László király ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 22,34-40 Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, … Olvass tovább

2022-06-25-szombat

2022. június 25. szombat A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 2,41-51a Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, … Olvass tovább

2022-06-23-csütörtök

2022. június 23. Keresztelő Szent János születése – főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,57-66.80 Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: „Nem, … Olvass tovább

2022-06-21-kedd

2022.06.21. 12. évközi hét kedd, Gonzága Szent Alajos emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,6.12-14 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek … Olvass tovább

2022-06-20-hétfő

2022. június 20. 12. évközi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,1-5 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed … Olvass tovább

2022-06-19-vasárnap

2022. június 19. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja főünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,11b-17 Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el … Olvass tovább