2022-10-07-péntek

2022. október 7. Rózsafüzér királynőjének emléknapja Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,26-38 Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! … Olvass tovább

2022-10-05-szerda

2022. október 5. 27. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,1-4 Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a … Olvass tovább

2022-09-30-péntek

2022. szeptember 30. 26. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 10,13-16 Jézus egy alkalommal így szólt tanítványai előtt: „Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már rég szőrzsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot. Ezért Tirusznak és Szidonnak tűrhetőbb sorsa lesz … Olvass tovább

2022-09-29-csütörtök

2022. szeptember 29. csütörtök Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 1,47-51 Egy alkalommal: Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” … Olvass tovább

2022-09-27-kedd

2022. szeptember 27. 26. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,51-56 Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab … Olvass tovább

2022-09-26-hétfő

2022. szeptember 26. 26. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,46-50 Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: „Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig … Olvass tovább

2022-09-24-szombat

2022. szeptember 24. szombat Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,28-33 Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak? … Olvass tovább

2022-09-22-csütörtök

2022. szeptember 22. 25. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,7-9 Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.” Heródes így … Olvass tovább

2022-09-21-szerda

2022. szeptember 21. szerda Szent Máté apostol és evangélista ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 9,9-13 Abban az időben amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámasztalnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus az ő házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak … Olvass tovább

2022-09-19-hétfő

2022. szeptember 19. 25. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 8,16-18 Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz: „Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon. Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki … Olvass tovább