2022-11-17-csütörtök

2022. november 17. 33. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,41-44 Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta: „Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál! Most azonban el van rejtve szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és … Olvass tovább

2022-11-16-szerda

2022. november 16. 33. évközi hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,11-28 Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta tíz szolgáját. Tíz mínát adott nekik, és … Olvass tovább

2022-11-15-kedd

2022. november 15. 33. évközi hét kedd Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 19,1-10 Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vadfügefára, … Olvass tovább

2022-11-14-hétfő

2022. november 14. 33. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,35-43 Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!” Akik elöl … Olvass tovább

2022-11-12-szombat

2022. november 12. 32. évközi hét szombat Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 18,1-8 Abban az időben Jézus példabeszédet mondott arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és … Olvass tovább

2022-11-11-péntek

2022. november 11. 32. évközi hét péntek Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,26-37 Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljöveteléről: „Mint ahogy Noé korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót … Olvass tovább

2022-11-10-csütörtök

2022. november 10. 32. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,20-25 A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd, itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek van.” Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának … Olvass tovább

2022-11-09-szerda

2022. november 9. szerda A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Jn 2,13-22 Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és … Olvass tovább

2022-11-07-hétfő

2022. november 7. 32. évközi hét hétfő Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 17,1-6 Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy botrányok ne forduljanak elő; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha … Olvass tovább

2022-11-05-szombat

2022. november 5. szombat Szent Imre herceg ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 12,35-40 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren … Olvass tovább