2022-06-19-vasárnap

2022. június 19. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja főünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,11b-17 Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el … Olvass tovább

2022-06-18-szombat

2022. június 18. 11. évközi hét szombat, Szűz Mária szombatja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6,24-34 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Senki sem szolgálhat két úrnak: Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom … Olvass tovább

2022-06-17-péntek

2022. június 17. 11. évközi hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6, 19-23 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, … Olvass tovább

2022-06-16-csütörtök

2022. június 16. 11. évközi hét csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6, 7-15 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti … Olvass tovább

2022-06-15-szerda

2022. június 15. 11. évközi hét szerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6,1-6, 16-18 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: “Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy … Olvass tovább

2022-06-14-kedd

2022. június 14. 11. évközi hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,43-48 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: “Hallottátok, hogy ezt mondták: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki … Olvass tovább

2022-06-13-hétfő

2022. június 13. 11. évközi hét hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,38-42 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: “Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: »Szemet szemért, fogat fogért.« Én pedig azt mondom nektek: “Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki … Olvass tovább

2022-06-12-vasárnap

2022. június 12. Szentháromság vasárnapja és templomszentelésünk ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 16,12-15 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt … Olvass tovább

2022-06-11-szombat

2022. június 11. Szent Barnabás apostol ünnepe Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 10,7-13 Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se … Olvass tovább

2022-06-10-péntek

2022. június 10. Évközi 10. hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,27-32 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: “Hallottátok a parancsot: »Ne törj házasságot!« Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, … Olvass tovább