2023-03-04-szombat

2023. március 4. 1. nagyböjti hét szombat Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,43-48 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki … Olvass tovább

2023-03-03-péntek

2023. március 3. 1. nagyböjti hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 5,20-26 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: »Ne ölj! « Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom … Olvass tovább

2023-03-02-csütörtök

2023. március 2. 1. nagyböjti hét csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 7,7-12 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap; aki keres, az talál; aki zörget, annak ajtót nyitnak. Kicsoda az közületek, aki fiának követ ad, amikor az … Olvass tovább

2023-03-01-szerda

2023. március 1. 1. nagyböjti hét szerda Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 11,29-32 Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a … Olvass tovább

2023-02-28-kedd

2023. február 28. 1. nagyböjti hét kedd Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6,7-15 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek, Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát … Olvass tovább

2023-02-27-hétfő

2023. február 27. Nagyböjt 1. hete hétfő Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 25,31-46 Egy alkalommal Jézus az utolsó ítéletről beszélt tanítványainak: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a … Olvass tovább

2023-02-25-szombat

2023. február 25. Szombat hamvazószerda után Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 5,27-32 Amikor Jézus egyszer Kafarnaumban járt, meglátott egy Lévi nevű vámost, aki a vámnál ült. Megszólította őt: „Kövess engem!” A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte Jézust. Lévi azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában. Jézussal együtt sok vámos és más ember telepedett … Olvass tovább

2023-02-24-péntek

2023. február 24. Péntek hamvazószerda után Evangélium Szent Márk könyvéből Mt 9,14-15 Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?” Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor … Olvass tovább

2023-02-23-csütörtök

2023. február 23. Csütörtök hamvazószerda után Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 9,22-25 Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, … Olvass tovább

2023-02-22-szerda

2023. február 22. Hamvazószerda Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 6,1-6.16-18 A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! … Olvass tovább