2021-07-04-vasárnap

2021. július 4. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, Sarlós Boldogasszony, templomunk búcsúünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-56 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így … Olvass tovább

2021-07-03-szombat

2021. július 3. Szent Tamás apostol ünnepe Evangélium Szent János könyvéből Jn 20,24-29 Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a … Olvass tovább

2021-07-02-péntek

2021. július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) ünnepe Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,39-56 Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: … Olvass tovább

2021-07-01-csütörtök

2021. július 1. 13. évközi hét, csütörtök Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 9,1-8 Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, … Olvass tovább

2021-06-29-kedd

2021. június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok, főünnep Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 16,13-19 Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok … Olvass tovább

2021-06-28-hétfő

2021. június 28. 13. évközi hét, hétfő, Szent Iréneusz püspök, vértanú emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,18-22 Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak, hogy hajózzanak át a Genezáreti-tó túlsó partjára. Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: „Mester, követlek téged, bárhová mégy.” Jézus figyelmeztette: „A rókáknak odújuk van, … Olvass tovább

2021-06-27-vasárnap

2021. június 27. Évközi 13. vasárnap Evangélium Szent Márk könyvéből Mk 5,21-43 Abban az időben amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és nagyon kérte: „Halálán van a lányom. … Olvass tovább

2021-06-26-szombat

2021. június 26. 12. évközi hét szombat Szűz Mária szombatja, Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító és Szent Josemaria Escrivá de Balanguer áldozópap emléknapja Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,5-17 Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados járult eléje, és így szólt: „Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyen kínlódik.” Jézus így … Olvass tovább

2021-06-25-péntek

2021. június 24. 12. évközi hét péntek Evangélium Szent Máté könyvéből Mt 8,1-4 Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” Erre a leprás … Olvass tovább

2021-06-24-csütörtök

2021. június 24. Keresztelő Szent János születése, főünnep Evangélium Szent Lukács könyvéből Lk 1,57-66.80 Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: „Nem, János … Olvass tovább